P.C. Siam Petroleum


ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน ราคาน้ำมันในตลาดจะขยับสูงขึ้นทุกวัน อย่างไรก็ตาม เจตนารมณ์ของ PC คือการสนับสนุนให้ลูกค้า และผู้ใช้น้ำมันได้รับน้ำมันที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรมสมเหตุผล 
 
ทั้งนี้ PC ได้ให้สิทธิในการใช้เครื่องหมาย PC แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ที่สนใจ ซึ่งได้รับการพิจารณาจากทางบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้คนไทยมีส่วนในการดำเนินธุรกิจน้ำมันของตนเอง

นับเป็นเวลากว่า 15 ปีของ P.C. Siam Petroleum และบริษัทในเครือ P.C. Siamgroup ในการดำเนินงานเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาบริการสถานีบริการน้ำมัน โดยคนไทย เพื่อคนไทย

พ.ศ. 2533    บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 500 ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยสามารถซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากต่างประเทศ หรือโรงกลั่นภายในประเทศนำมาเก็บไว้ในคลังน้ำมันของ PC ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี , สงขลา , ฉะเชิงเทรา และนครสวรรค์ เพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่อไป โดยจำหน่ายในลักษณะการขายส่งทางรถ โดยรถขนส่งของ PC จากคลัง PC ไปยังลูกค้าผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป บริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และครอบคลุมจังหวัดใกล้เคียง 

บริษัท พี.ซี. สยามปิโตรเลียม จำกัด
91/1 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-224-202FAX : 077-225-304


Website : http://www.pcsiamgroup.com

 


Sale ขายน้ำมัน


- เพศชาย หรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านงานขาย 5 ปี ขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์และความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะไหวพริบในการแก้ปัญหา
- สามารถขับรถได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่
- หากมีประสบการณ์ขาย ในพื้นที่ภาคใต้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ปฏิบัติงานภาคใต้เป็นหลัก

สนใจติดต่อ
ฝ่ายบุคคล 093-5741581
E-mail : hr@pcsiamgroup.com


Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- บริหารงานขายน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันอุตสาหกรรมภายในพื้นที่รับผิดชอบ
- เพิ่มยอดขายตามเป้าหมายของบริษัท
- ขยายฐานลูกค้าใหม่
- ติดตามและดูแลลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามข่าวสารและสภาวะน้ำมันของตลาดคู่แข่ง เพื่อจัดทำรายงานการขาย
- ติดตามการชำระเงินจากลูกค้า

Salary : 20,000 - 50,000 ฿
Need : 1 Positions
Location : Surathani

Bookmark and Share

 More Jobs...
 วิศกรโยธา
 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ