บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งหลากหลายประเภท

บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด
เลขที่ 1 ถ.ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
Tel : 02-5864276,  FAX : 02-5862761 
-l MAP l-

Website : http://www.scg.co.th


สถาปนิก


  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์,ออกแบบอุตสาหกรรม,สถาปัตยกรรมภายใน
  • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.7      TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ
  • เคยทำงานออกแบบสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุ เด็ก หรือผู้ป่วย ด้านที่อยู่อาศัย สถานพยาบาล ภาษาญี่ปุ่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่อยู่อาศัยและระบบการก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
Salary : 20,000 - 35,000 ฿
Need : 2 Positions
Location : Bangkok

Bookmark and Share

 More Jobs...
 พนักงานบัญชี/การเงิน
 Metal Sheet Product Manager
 Analyst Strategic and project control
 ผู้แทนขาย
 พนักงานบุคคลและธุรการ
 พนักงานผลิต(ขึ้นรูปกระเบื้อง)
 พนักงานผลิต(ขึ้นรูปกระเบื้อง)
 Analyst-Regional Channel Development