บริษัทวิจัยทางด้านการตลาด

บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัล แทนซี่ จำกัด
335/2 ชั้นที่1 อาคารเดอะโฟร์วิงส์เรสซิเดนช์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
Tel : 02-320-7723-4, FAX : 02-320-7725 


E-mail : wanwisa@intouchresearch.co.th
Website : http://www.intouchresearch.co.th


พนักงานเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ


- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา / ปริญญาตรี หรือผู้ที่จบการศึกษาแล้ว
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสูง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
- กล้าพูดกล้าคุยกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ค่าตอบแทน : - จ่ายเป็นค่าชุด ชุดละ 80บาท

Job Type : งานนอกเวลา (Part Time)
Job Description :
เป็นงานเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตามสนามบิน
Salary : Not specify
Need : 5 Positions
Location : Bangkok

Bookmark and Share