เอ็ม เอ็ม คอมเมอร์เชียล
เอ็ม เอ็ม คอมเมอร์เชียล
161/115-116 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
Tel : 083-030-5646

ศูนย์ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการลงทุน                       
E-mail :           pms_kitty@hotmail.com

พนักงานคอมพิวเตอร์/กราฟฟิก


1.ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมฯ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สามารถใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรมตกแต่งภาพที่เกี่ยวข้องได้ดี
4.มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ออกแบบ ตกแต่งภาพได้ดี
5.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทำงานได้คล่อง เสร็จตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย
6.สามารถออกต่างจังหวัดได้
7.มีความขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
8.รายได้ตามประสบการณ์ + การตกลง

ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 11.00 -20.00 น.
ติดต่อ อ. 083-0305646 ทราบผลภายใน 3 วัน !!!
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ออกแบบ ทำสไลด์ ตกแต่งภาพประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์โปรโมชั่น เกี่ยวกับหลักสูตรและข้อมูลทางการตลาดที่ได้รีบมอบหมาย รวมถึงทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Salary : 15,000 - 25,000 ฿
Need : 2 Positions
Location : Bangkok

Bookmark and Share