http://www.jobpub.com/cprofile/aloha/main.jpg
บริษัท พีพีซี อิเลคตริคคอล จำกัด
ดำเนินงานรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า รับประกอบตู้ไฟ ตู้ควบคุมมอเตอร์ ออกแบบตู้ PLC
บริษัท พีพีซี อิเลคตริคคอล จำกัด
1/70 ถ.ศรีวิชัย ซ.ศรีวิชัย 1 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
Tel : 077-289-059
FAX : 077-289-060


E-mail : 1ppcelectrical@gmail.com
Website : http://

วิศวกรไฟฟ้า


คุณสมบัติ
1. วุฒิ ปวช , ปวส , ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความละเอียดรอบคอบ , ขยัน , อดทน , มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
3. มีประสบการณ์ ในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท

บริษัท พีพีซี อิเลคตริคคอล จำกัด
ดำเนินงานรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงงาน โรงแรม บ้านพักอาศัย และ ประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้ควบคุมมอเตอร์. ตู้ควบคุมระบบ PLC

สวัสดิการ
1. เบี้ยขยัน
2. ยูนิฟอร์ม
3. ประกันสังคม
4. โบนัส
5. ฯลฯ
Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
1.สำรวจออกแบบและควบคุมงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
3.ถอดรายการอุปกรณ์เพื่อเสนอราคา

Salary : 10,000 - 12,000 ฿
Need : 2 Positions
Location : Surathani

Bookmark and Share