บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด
บริษัทที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัธ-บัณฑูรย์ จำกัด
92/22 ชั้น 10 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-238-3689-92

E-mail : chortip@cblaw.co.th
Website : http://www.cblaw.co.th

พนักงานธุรการ


- เพศหญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS. Office (Word , Excel) ได้เป็นอย่างดี
- ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป


Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- รับโทรศัพท์ (OPERATOR)
- ต้อนรับ อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ
- ดูแลห้องประชุม
- จัดพิมพ์เอกสาร ดูแลการเบิกจ่ายเอกสารและแฟ้มงานต่าง ๆ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Salary : Not specify
Need : 1 Positions
Location : Bangkok

Bookmark and Share