บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ งานระบบประปาและระบบจ่ายน้ำประปา งานควบคุมน้ำสูญเสีย
รับงานทางด้านสาธารณูปโภค และก่อสร้างอาคารสูงไม่เกิน 8 ชั้น
บริษัท พีเอส สแควร์ จำกัด
126/6 ชั้น 2 อาคารไทยศรีทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

Tel : 66 2860 8526 l Mobile: 087 331 1497
FAX : 66 2860 8526 กด 8

E-mail :
hrsec.ps2@gmail.com

วิศวกรฝ่ายขาย


1. จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีในสาขา Mechanical / Environment / Industrial
2. สัญชาติไทย
3. ไม่จำกัดเพศ
4. ประสบการณ์ทำงาน 0-3 ปีขึ้นไป
5. สามารถขับยานพาหนะ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
6. บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
7. มีทักษะด้านการสื่อสาร และประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
8. เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
9. ทำงานล่วงเวลาได้
10. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

Job Type : งานประจำ (Full Time)
Job Description :
ขายอุปกรณ์ประปาให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจในประเทศ
Salary : 18,000 - 25,000 ฿
Need : 2 Positions
Location : Bangkok


แชร์งานนี้ให้เพื่อน