บริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2544 โดยคำว่า A มาจากคำว่า
" อัปสร " และ V มาจากคำว่า " วรสรรค์ " มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่พระประแดง ( ดูแผนที่ ) เพื่อให้บริการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และในปี 2546 ได้เริ่มให้บริการรับทำบัญชี วางแผนภาษี วางระบบบัญชีและจดทะเบียนธุรกิจต่างๆ

บริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกั บริหารงานโดยคุณวรสรรค์ มี้เจริญ ซึ่งมีประสบการณ์ทางบัญชี 13 ปี
จบปริญญาโท ( EX-MBA ) และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ( CPA )

ในปี 2550 ได้เปิดสาขาที่ภูเก็ต และในปัจจุบันเรามีผู้ร่วมงานเป็น CPA 3 ท่าน และผู้สอบบัญชีภาษีอากร( TA ) 1 ท่านมีพนักงานจบบัญชีบัณฑิตจำนวน 16 คน ให้บริการทำบัญชีและภาษีแก่ลูกค้ามากกว่า 100 ราย
 
  ..บริษัท สำนักงานบัญชี เอแอนด์วี จำกัด..
1
พระประแดง
: ( เลยธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่มาประมาณ 10 นาที ) 17/4 หมู่12
นนวิธานธรรมวัตร ำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2818-4533 ( 8 สาย )    Fax :  0-2818-4534

ภูเก็ต

35/132 หมู่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
Tel :  076-364-071 - 2 
Fax :  076-364-073
1

Website : http://www.avaccount.com
แผนที่ : http://www.avaccount.com/map.php

พนักงานบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 9,000.- (ไม่ต้องมีประสบการณ์)


คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี บัญชี เกรดเฉลี่ยมากกว่า 2.50
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS WORD, EXCEL ชำนาญดี
- สามารถใช้ EXPRESS ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- พิมพ์ภาษาไทย / อังกฤษได้
- รักความก้าวหน้า และมั่นคง
- ต้องการเงินเดือนขึ้นทุกปี
- เริ่มงานได้ทันที


หลังจากประวัติย่อของท่านผ่านการพิจารณา เราจะเรียกท่านทดสอบและสัมภาษณ์ต่อไป

 

ติดต่อฝ่ายบุคคล
คุณสุรันดร  มี้เจริญ มือถือ 081-558-5630
Tel : 02-818-4533 ต่อ 15  FAX : 02-818-4534
A&V Account Office Co., Ltd.
สามแยกพระประแดง เลี้ยวซ้ายมาประมาณ 10 นาที
17/4 หมู่ 12 ตำบลทรงคนอง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ดูแผนที่ได้ที่ http://www.avaccount.com/map.php
E-mail : [email protected]

 


Job Type :งานประจำ (Full Time)
Job Description :
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
- จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
- จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
- บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อ, สมุดบัญชีขาย, สมุดบัญชีรับเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงิน, สมุดบัญชีจ่ายเงินสดย่อย, สมุดรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
- จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
- จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
- จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญเช่นรายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ เป็นต้น
- จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50)
- จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3)
- จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภงด.1ก)


Salary : 9,000 - 10,000 ฿
Need : 2 Positions
Location : Samutprakarn

Bookmark and Share

 More Jobs...
 พนักงานบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 9,000.- (ไม่ต้องมีประสบการณ์)
 พนักงานบัญชี - คีย์ข้อมูล ปวส. 7,000.- บาท (ไม่ต้องมีประสบการณ์)
 พนักงานบัญชี 9,000.- (ไม่ต้องมีประสบการณ์)
 รับนักศึกษาฝึกงาน บัญชี จากทุกสถาบัน
 ผู้จัดการสำนักงานบัญชี ประสบการณ์มากกว่า 8 ปี