คำค้นที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นห

คำค้นที่เกี่ยวข้อง : หางานวุฒิ ม.3 ใน กทม.เขตบึงกุ่ม  เขตบึงกุ่ม ธุรการ  ทุกประเภทงาน เขตบึงกุ่ม  หางานวุฒิ ม.3 ใน กทมเขตบึงกุ่ม  การเงิน เขตบึงกุ่ม 

 
พบงานทั้งสิ้น 157 ตำแหน่ง จาก 24 บริษัท รวมทั้งสิ้น 54 อัตรารับ

1. ผู้จัดการร้าน (Manager)
บริษัท ไคเชน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
- วางแผนการทำงานให้พนักงานทุกคน - บริการลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - ตรวจสอบตัวเลขและสรุปยอดขาย - ปิดรอบบิลและนำเงินที่ได้จากการขายไปเข้าธนาคารเมื่อสิ้นสุดเวลางาน - สามารถทำงานในทุกๆตำแหน่งแทนได้ หากเกิดเหตุจำเป็น - ควบคุมต้นทุนของร้าน - ตรวจสอบสต็อกสินค้า - ตรวจรับสินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์เมื่อมีการจัดส่งมายังร้าน - เป็นตัวแทนเจ้าของร้านดูแลให้ร้านดำเนินไปอย่างราบรื่น

2. เขียนแบบ ก่อสร้าง
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 15,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
เขียบแบบ ทำShop drawing และ ดูแบบ 2D 3D

3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
-ดูแลการจัดซื้อ- งานก่อสร้าง วางแผนและจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ติดต่อคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเหมาะสมตามงบประมาณ เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม ***มีประสบการณ์งานจัดซื้อ**

4. ผู้จัดการหน่วยงาน(PE)
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 40,000 - 47,500 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
- ควบคุม ติดตามและบริหารโครงการให้เป็นไปตามสัญญา - จัดทำแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ - ประสานงานกับหน่วยงานและลูกค้าเพื่อพัฒนางานและการบริการให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมาย - รับผิดชอบและสนองตอบในนโยบายคุณภาพ ISO9001-2008 - ทำแผนธุรกิจของโครงการที่รับผิดชอบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท

5. วิศวกรโยธา
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 18,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย

6. ช่างเฟอนิเจอร์
บริษัท ปานฝัน จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน 1. ชาย 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/ปวส. วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีควาามชำนาญในงานที่เกี่ยวข้อง 4. หากมีทีมงานและผู้รับเหมารายย่อย หรือคนงานรายวันมาทำงานกับบริษัทฯ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. สามารถบริหารงานที่ได้รับมอบหมายและบริหารทีมงานในปกครองได้เป็นอย่างดี

7. Programmer
บริษัท พาวเวอร์ โกลด์ (ประเทศไทย)จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
สามารถเขียน โปรแกรม ได้ โดยเฉพาะ .NET

8. พนักงานขาย
บริษัท พาวเวอร์ โกลด์ (ประเทศไทย)จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 6 อัตรา
จังหวัด : นครราชสีมา
ลักษณะงาน  :
Hardware & Software POS

9. รับสมัครผู้รับเหมาช่าง ฝ้า ช่างสี ผนังเบา ช่างเฟอร์นิเจอร์
บริษัท ปานฝัน จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ไม่ระบุ

10. พนักงานติดรถ
บริษัท บุญเจริญเซ็นเตอร์ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

11. ตำแหน่งฝ่ายขายBless Power Plus เฉพาะใช้มอเตอร์ไซค์
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 10,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
1.เปิดตลาดลูกค้าใหม่ ตามกลุ่มเป้าหมาย 2.ดูแลลูกค้าเก่า ให้มียอดขายเพิ่มขึ้น 3.กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯมอบหมาย ฯลฯ

12. Asst Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน)
บริษัท ไคเชน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
- ช่วยผู้จัดการร้านดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - สลับกะ กับผู้จัดการร้านในแต่ละวัน เพราะฉนั้นผู้ช่วยผู้จัดการจำเป็นต้องรับผิดชอบการสรุปยอดขายและ ควบคุมดูแล พนักงาน Cashier แทนผู้จัดการร้านให้ช่วงเวลาที่เข้าทำงาน - บริการลูกค้าและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - จัดเตรียมสถานที่ภายในร้านทุกสิ้นวันเพื่อให้พร้อมใช้ในวันถัดไป - รักษาความสะอาดและดูแลอุปกรณ์ของร้าน - ปิดรอบบิลและนำเงินที่ได้จากการขายไปเข้าธนาคารเมื่อสิ้นสุดเวลางาน - สามารถฝึกอบรมและสอนงานให้พนักงานใหม่ได้ - วางแผนการจัดตารางงานให้บุคคลากรเพียงพอต่อปริมาณงานได้ - ตรวจสอบสต็อกสินค้า วัตถุดิบและอุปกรณ์ของร้านให้ครบถ้วนและเพียงพออยู่ตลอด - ทำหน้าที่แทนผู้จัดการร้านได้เมื่อมีความจำเป็น

13. Accountant (พนักงานบัญชี)
บริษัท ไคเชน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 16,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ จัดทำแบบ ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53 ,ภ.พ.30 บันทึกบัญชีทรัพย์สิน บันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย ตรวจสอบยอดขายกระทบยอดรายวัน บันทึกบัญชีตั่งค่าใช้จ่ายประมาณการ ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน จัดทำเช็ค จัดทำเอกสารจัดซื้อ (supplier lits) ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำเดือน และตรวจรับของ

14. ช่างกลึง
Stop Shop Break Service

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 15,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ช่างกลึง งานซ่อมรถยนต์

15. รับสมัครพนักงานรักษาความสะอาดจำนวนมากทั่วประเทศ(ด่วนที่สุด) ประจำงานในเขต นวมินทร์ ซอย 42
บริษัท ริช คลีนนิ่ง จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ดูแลลูกค้า บ้านตัวอย่าง สโมสร บ้านสต็อก

16. วิศวกรประมาณราคา
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 20,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
1. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 2. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 3. ตรวจสอบราคาวัสดุ support ให้แก่ จัดซื้อ 4. ควบคุมต้นทุนค่าแรง / วัสดุ / เครื่องมือ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา

17. ฝ่ายขาย Bless Power Plus จังหวัดนครนายก
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 10,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ลพบุรี
ลักษณะงาน  :
นำเสนอผลิตภัณฑ์หัวเชื้อน้ำมันเครื่องและหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สินค้านำเข้าจากอเมริกา ให้กับลูกค้าพร้อมเปิดตลาดใหม่ รับผิดชอบเป้าหมายตสมที่บริผาัทกำหนด กลุ่มตลาดเป้าหมายคือ ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน และสถานติดตั้งแก๊ส

18. Account Executive
บริษัท นะโม เฮ้าส์ ออฟ ครีเอชั่น จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
Maintain existing clients and bring in new clients. Build a strong relationship with concerned parties. Manage and execute sales plan as set target.

19. พนักงานโปรแกรมเมอร์
บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ C+, .Net , JAVA

20. พนักงานขับรถ
บริษัท นะโม เฮ้าส์ ออฟ ครีเอชั่น จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
1. ขับรถเป็นรับส่งพนักงาน 2. ช่วยช่างหน้างานในการติดตั้งโครงสร้าง 3. ซื้อของและวัสดุก่อสร้าง 4. ขนของและวัสดุที่ใช้ทำงาน

21. ช่างสี
บริษัท นะโม เฮ้าส์ ออฟ ครีเอชั่น จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
พ่นสีงานเฟอร์นิเจอร์และโครงสร้างบูทแสดงสินค้า

22. เจ้าหน้าที่ฝึกหัด (นักศึกษาฝึกงาน)
บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สนง.ตัวแทน วัฒนลักษมิ์ เวชประสิทธิ์)

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ช่วยต้อนรับลูกค้าประจำบูธ ฝึกหัดแนะนำผลิตภัณฑ์เบื้องต้น ช่วยกรอกใบสมัครให้ลูกค้า

23. ผู้ช่วยช่าง (งานสแตนเลส)
บริษัท เมทอล เดคอร์ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 8,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 6 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ช่วยงานช่างเชื่อมสแตนเลส

24. นักศึกษาฝึกงาน (310/วัน)
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ช่างติดตั้งระบบหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

25. วิศวกรไฟฟ้า
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
- ออกแบบระบบงานไฟฟ้าอาคาร-โรงงาน - ประเมินราคาเบื้องต้นได้ - เสนองานและติดต่อลูกค้าในสายงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ดูแลระบบงานขณะปฎิบัติงานที่ไซต์งาน - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

26. วิศวกรเครื่องกล ด่วน
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
- ออกแบบระบบงานเครื่องกลอาคาร-โรงงาน - ประเมินราคาเบื้องต้นได้ - เสนองานและติดต่อลูกค้าในสายงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ดูแลระบบงานขณะปฎิบัติงานที่ไซต์งาน - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

27. โฟร์แมนเครื่องกล ด่วน
บริษัท เควสโก้ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 16,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
-ควบคุมการติดตั้ง ระบบประปาและสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ในอาคารสูง/โรงงาน -ทำแผนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบติดตามปริมาณงานแรงงาน และ ของผู้รับเหมา -ถอดแบบสั่งวัสดุใช้งานให้ทันต่อการใช้งานจริงตามแผน -สั่งซืื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการ -อื่น ๆ

28. ฝ่ายขาย Bless Power Plus จังหวัด ลพบุรี
บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : 10,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
นำเสนอผลิตภัณฑ์หัวเชื้อน้ำมันเครื่องและหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สินค้านำเข้าจากอเมริกา ให้กับลูกค้าพร้อมเปิดตลาดใหม่ รับผิดชอบเป้าหมายตสมที่บริผาัทกำหนด กลุ่มตลาดเป้าหมายคือ ปั๊มแก๊ส ปั๊มน้ำมัน และสถานติดตั้งแก๊ส

29. แม่บ้านประจำ
บริษัท เมทอล เดคอร์ จำกัด

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
แม่บ้านทำความสะอาด แบบประจำ

30. ครูสอนภาษาจีน
โรงเรียนยุวทูตศึกษา

18 พฤศจิกายน 2561
 

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ลักษณะงาน  :
ไม่ระบุ
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |