202.43.34.226 ไทยนครพัฒนา หางานไทยนครพัฒนา งานไทยนครพัฒนา สมัครงานไทยนครพัฒนา หน้าแรก
เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
 Login Name Password
 
ลืม Password ?
ผู้สมัครงาน
บริษัท
หางาน เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน
 

หางานไทยนครพัฒนา สมัครงานไทยนครพัฒนา งานไทยนครพัฒนา ไทยนครพัฒนา


คำค้น :

  * กด ถูกใจ (Like)  รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ *

ติดต่อลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่ พบงานทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 61 อัตรารับ


1. พนักงานส่งเอกสาร (Messenger)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - รับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย - ดำเนินการด้านธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา - ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ เพื่อความพร้อมในการบริการ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


2. Graphic Designer

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน - ดำเนินการออกแบบงานในเชิงกราฟฟิกให้เป็นไปตามความต้องการ และรูปแบบที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ / Packaging /ป้ายฉลากสินค้า-Label/ออกแบบบูธแสดงผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขายต่างๆ ของบริษัทฯ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


3. นักวิเคราะห์ (QC)-สาขาจุลชีวฯ

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน 15,000 ฿ ขึ้นไป

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดและดำเนินการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละหน่วยปฏิบัติการ 3. ทบทวน ทวนสอบความถูกต้องของระบบงานห้องปฏิบัติการ รวมถึงระบบการตรวจสอบทดสอบและเสนอข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาในฝ่าย กรณีพบข้อบกพร่องหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาในสายงาน
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


4. พนักงานบัญชี (คีย์ข้อมูล)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน จัดทำใบสำคัญรายวันรับ-จ่าย / รายวันทั่วไป 2. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง และทำการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์ 3. จัดทำสมุดคุมเจ้าหนี้รายตัว 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


5. ผู้ช่วยวิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำที่ จ.กระบี่)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลงานดานซ่อมบำรุง (ระบบไฟฟ้า/งานก่อสร้าง/งานระบบ) โดยประจำที่จ.กระบี่ (ธุรกิจด้านโรงแรม)
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


6. โปรแกรมเมอร์(ระดับ Junior)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บำรุงรักษาโปรแกรมให้ทันสมัยและตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน 3. อบรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบงานแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ 4. ทดสอบความถูกต้องของระบบหรือโปรแกรมต่างๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


7. Process Engineer

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. จัดเตรียมแผนงาน ดำเนินงานตรวจสอบความถูกต้อง และควบคุมงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ 2. วางแผน ดูแล และควบคุมงานกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน 3. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดหาเครื่องจักร / เครื่องมือ 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


8. เจ้าหน้าที่สรรหา

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน -ดำเนินการสรรหาพนักงานตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ จากภายในและภายนอกองค์กร -ดำเนินกระบวนการคัดเลือกพนักงานโดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น และประสานงานส่งสัมภาษณ์กับหน่วยงาน -ดำเนินกระบวนการว่าจ้างพนักงานใหม่, ทำสัญญาจ้าง, แนะนำพนักงานใหม่, บันทึกประวัติในระบบต่างๆ รวมถึงการทำบัตรพนักงานใหม่ -จำทำเอกสารการโอนย้าย/เลื่อนตำแหน่งให้กับฝ่ายต่างๆ -จัดทำรายงานสถิติการเข้า-ออกงานของพนักงาน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


9. หัวหน้าหน่วยสอบเทียบ

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


10. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


11. หัวหน้าแผนกยาน้ำ/ยาฉีด (ประจำฝ่ายผลิต)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


12. เลขานุการ (ฝ่ายบริหาร)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. จัดเตรียมบันทึกการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ประสานงาน และแจกจ่ายเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่หน่วยงานต่างๆ 3. เตรียมการนัดหมายทั้งที่จากบุคคลภายในและภายนอกองค์กรแก่ผู้บริหาร 4. จัดการให้มีการจัดเก็บเอกสาร คัดแยกประเภทเอกสารต่างๆ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย และอยู่ในสถานที่ปลอดภัย 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


13. เภสัชกรสนับสนุนวิชาการการตลาด (Product Specialist)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


14. ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (PC)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน รับผิกชอบงานขายและแนะนำผลิตภัณฑ์เวชสำอางระดับคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการขายโดยเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญและทีมการตลาดผู้มีประสบการณ์
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


15. ผู้แทนขายร้านขายยา (กรุงเทพ/ต่างจังหวัด)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. พบลูกค้า และขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด 3. ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ 4. รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


16. หัวหน้าดูแลพนักงาน PC (ประจำภาค)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน - บริหารงานขายผลิตภัณฑ์เวชสำอาง "พรีมโนบุ" ประจำภูมิภาค (4 ภาค) - รับผิดชอบการควบคุมดูแลการทำงานของผู้แทนขายพรีมโนบุ - สรรหา คัดเลือกและควบคุมดูแลพนักงาน PC ประจำร้านขายยาในแต่ละภูมิภาค
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


17. ผูัจัดการแผนกเวชสำอาง-งานขาย (ต่างจังหวัด)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2. พบลูกค้าและดำเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด 3. ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัท 4. รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี


18. ผู้จัดการฝ่ายขายด้านโรงพยาบาล (ต่างจังหวัด)

บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. พบลูกค้า และขายผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่กำหนด 3. ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัทฯ 4. รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด และคู่แข่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
 

2 ธันวาคม 2558

จังหวัด : นนทบุรี
Go to page :   1 |

 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com
Run at : 202.43.34.226