เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน หาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
 
หางาน กาญจนบุรี
|งาน อ่างทอง|งาน อยุธยา|งาน ชัยนาท|งาน กาญจนบุรี|งาน ลพบุรี|งาน นครปฐม|งาน นครสวรรค์|งาน เพชรบุรี|งาน ประจวบคีรีขันธ์|งาน ราชบุรี|งาน สมุทรสาคร|งาน สมุทรสงคราม|งาน สิงห์บุรี|งาน สระบุรี|งาน สุพรรณบุรี|งาน อทัยธานี| 
 
 
พบงานทั้งสิ้น 17 ตำแหน่ง จาก 8 บริษัท รวมทั้งสิ้น 55 อัตรารับ

1. Account Executive – Dealer & Retail Partner (พื้นที่ภาคตะวันตก)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน 1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (เพิ่ม Direct Sales Partner - DSP เฉพาะพื้นที่ UPC) 2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Dealer & Retail Partner ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
2. Account Executive – Direct Sales (พื้นที่ภาคตะวันตก)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน 1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์ปัญหา จุดอ่อน จุดแข็ง ของคู่แข่ง และเพื่อนคู่ค้าของ Direct Sales ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมเสนอแนวทางในการขาย และการตลาด เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
3. พนักงานร้านกาแฟ สาขา รพ.มะการักษ์

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน - ให้บริการเครื่องดื่ม - ดูแลบริหารจัดการร้าน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
4. รับสมัครพนักงานขายโทรศัพท์ SONY ประจำVtech โรบินสันกาญจนบุรี รายได้ 9,000-25,000 บาท /มีประสบการณ์ รับทันที !!

ISS Support Services Co.,Ltd.

เงินเดือน 9,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แนะนำและเสนอขายโทรศัพท์ SONY รายได้ 9,000 บาท + คอมมิชชั่น + Incentive
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
5. รับพนักงานขายโทรศัพท์โซนี่ SONY ประจำ Vtech กาญจนบุรี รายเดือนสูง+ค่าคอมรายตัวและรายเป้า + มีประสบการณ์ รับทันที !!

ISS Support Services Co.,Ltd.

เงินเดือน 9,000 - 25,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. แนะนำและเสนอขายโทรศัพท์ 2. สั่งสินค้า และ บริหารสต๊อกสินค้า 3. และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
6. Direct Sales Staff/พนักงานขายซิม ประจำกาญจนบุรี

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

เงินเดือน 13,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน เสนอขาย SIM รายเดือนในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
7. พนักงานตรวจสอบคุณภาพ QC.

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
8. ช่างยนต์

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงานในฐานะผชู้่วยชางท ่ ี่ต้องใช้ประสบการณและความช ์ ํานาญในงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่างในงาน ดังต่อไปนี้งานช่างยนต์ช่างเครื่องกล ชางเทคน ่ ิค ช่างไฟฟ้า ช่างวิทยุช่างปรับ ซ่อม เครื่องมือทดลอง ช่างเหล็ก ช่างกลึง ช่างหล่อ ช่างกลโรงงาน ช่างประปา ช่างบํารุงรักษา ในการปฏิบัติงาน เช่น ซ่อม ติดตั้ง ปรับ แก้ไข ประกอบเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆ ๒. ควบคุมและวางแผนการปฏิบัติงานของช่าง ๓. เบิกอะไหลซ่ ่อมบํารุงอุปกรณ์ที่ชํารดเพ ุ ื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างมีประสทธิ ิภาพ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
9. ช่างไม้

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นในการสร้าง ซ่อม และประกอบครุภณฑั ์หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ทาดํ ้วยไม้ หรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ไม้แทน ๒. ดแลร ู ักษาอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๓. ช่วยทําอุปกรณ์เครื่องใช้งานทดลอง ทําแบบผลตภิ ัณฑต์ ัวอย่างทํางานช่างไม้ประณตี ทําบล็อกไม้ สําหรับเทโลหะผสมต่างๆ เพื่อหล่อแบบในทรายหล่อ ๔. ช่วยออกแบบเกี่ยวกับงานไม้ซึ่งไมใช่ โครงสร ่ ้างพื้นฐาน ๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
10. หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ผู้ปฏิบัติงานอาชีพ นี้ทำงานเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า และบริหารของสถานประกอบการ โดยตรวจสอบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดโดยลูกค้า หรือทางราชการหรือตามมาตรฐานทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือต่อลูกค้าทั้งในประเทศ และนานาชาติ และเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในขณะที่ประสิทธิภาพ การผลิตเพิ่มขึ้น
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
11. เจ้าหน้าที่ IT

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน 12,000 - 15,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบสารสนเทศในองค์กร
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
12. เจ้าหน้าที่ขาย

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน ติดต่อประสานงาน เสนอขาย สินค้าให้โครงการต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ และแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับแต่ละโครงการได้
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
13. Sale Representative ประจำ จ.กาญจนบุรี

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด

เงินเดือน 10,000 - 12,000 ฿

จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยทุกประเภทในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
14. วิศวกร ประจำโรงงาน

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ตำแหน่งวิศวกร ประจำโรงงาน วางแผน แก้ไข วิเคราะห์ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบเครื่องจักร และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน สามารถอ่านและเขียนแบบ AUTO CAD ได้
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
15. ตำแหน่ง ผู้ช่วย/พนักงาน มินิบิ๊กซีสาขา บางจากแสงชูโต (ติดกับโฮมโปร) / มินิบิ๊กซีสาขา บางจากท่ามะกา

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มินิบิ๊กซี

เงินเดือน 9,000 - 13,000 ฿

จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน - จัดเรียงสินค้า - เข้าเครื่องแคชเชียร์ขาย - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
16. ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 40,000 ฿

จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน บริหารจัดการงานด้านการตลาดและการขายสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 
17. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดกาญจนบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง

จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน - นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ (กาญจนบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,เพชรบุรี,สระแก้ว,ปราจีนบุรี,,ราชบุรี,พระนครศรีอยุธยา,ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี,ระยอง,จันทบุรี,ตราด,สุพรรณบุรี,อ่างทอง) - เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
  3 ธันวาคม 2559

จังหวัด : กาญจนบุรี

 


Go to page :   1 |

 

Privacy Policy | About Us | LINK
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com