เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

5 ขั้นตอนของการสร้างความสำเร็จและความสุขในการทำงานของโยชิโนริ โนงุจิ
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 18 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 216 อัตรารับ

1. Web Developer

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน -พัฒนา website โดยใช้ภาษา PHP, MySQL, HTML, CSS, jQuery
-มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการพัฒนา web application
-วิเคราะห์ แผนผังข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงาน ของ web application
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. Mobile Developer (IOS, Android)

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -ประสบการณ์ด้านการเขียน Mobile Application 1-3 ปี
-มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ OOP
-มีความเข้าใจ Design Pattern แบบ MVC
-มีความรู้ความเข้าใจ JSON, XML, Restful, SOAP
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
-สามารถสื่อสารและทำงานกับเพื่อนร่วมทีมได้ดี
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. PHP programmer

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงานของบริษัท
-จัดการข้อมูลสินค้าบริษัท บทความรวมถึง การประชาสัมพันธ์ โปรโมทสินค้าผ่านช่องทาง เว็บไซต์ (เนื้อหา + Banner )
-สามารถค้นหาจุดบกพร่องในโปรแกรม และแก้ไขปัญาในโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว
-ออกแบบ,พัฒนา ระบบเวปไซต์ เพื่อใช้ในระบบบริหารจัดการ
-ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้ดี
-กระตือรือร้นในการหาความรู้และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
-มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาWeb และสามารถเขียนภาษา CSS , HTML และ PHP (Codeigniter) และ Boostrab
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. ผู้บริหาร

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน - ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงาน
- ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน
-ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชัวร์ ป้ายประกาศต่างๆ เป็นต้น

2. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ Adโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ

3. ออกแบบภาพแบนเนอร์ เพื่อลงโฆษณาออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ บน Social Media เช่น Facebook

4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับทำสื่อทางการตลาด / กิจกรรมทางการตลาด

5. ออกสำรวจ เพื่อหาแนวทางในการทำสื่อและกิจกรรมการตลาดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสม

6. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆกระตุ้นให้เกิดความสนใจ

7. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, lllustrator , flash และโปรแกรมตัดต่อภาพได้เป็นอย่างดี

8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
6. เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด
-จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash) , ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และใบลดหนี้ (Credit Note)
-ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานของแผนกอื่นๆ
-จัดเตรียมรายงานโอนเงินให้กับโรงแรม และตัวแทนรับจองและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลในซอฟต์แวร์
-จัดทำเอกสารการเงิน ของบริษัท ฯ
-บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับเงิน
-จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการตรวจบัญชี
-ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน เพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการนำส่งกรมสรรพากร

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน มาคีย์ลงในโปรแกรมบัญชีเพื่อสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้ของบริษัท และวิเคราะห์ผลกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือน
-ตรวจเช็คข้อมูลที่ลงบัญชีว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนใดบ้าง
-กระทบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไขบัญชีใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดออกงบทดลอง
-นำข้อมูลจากงบทดลองมาออกงบการเงิน และสรุปรายการทั้งหมดให้สำนักงานบัญชีตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
-ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
-ตรวจสอบข้อมูล , วางระบบบัญชี , ควบคุมการทำงาน ภายในแผนก ให้ถูกต้องเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร
-ตรวจสอบทรัพย์สินบริษัทว่าตรงกับทะเบียนทรัพย์สินในบัญชีหรือไม่
-ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบฯ เตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค รับวางบิลและจ่ายเช็ค และติดตามใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ได้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. เลขานุการประสานงานต่างประเทศ (จีน อังกฤษ และภาษาอื่นๆ)

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน -ติดตามผู้บริหารและคอยอำนวยความสะดวกขณะอยู่ในประเทศจีน
-รับคำสั่งจากผู้บริหารโดยตรง เรื่องการประสานงาน รวมถึงการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
-ดูแลเรื่องตารางนัดหมายต่างๆ ในประเทศจีน พร้อมจัดทีมติดตามเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง
-รับผิดชอบคณะนักธุรกิจจีนมาเที่ยวชมประเทศจีนและไทย
-รับหมอบหมายภารกิจด้านต่างๆตามคำสั่งของผู้บริหาร
-ดำเนินการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ตามคำสั่งของผู้บริหาร
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. fore man

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 20,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน -คุมงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. นัักสังคมสงเคราะห์

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนะ ความรู้ การบริการ ความช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหา และการดำเนินการอื่น ๆ

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน -ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยวสำเร็จรูปทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป
-แนะนำโปรโมชั่นประจำเดือนให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่นFacebook , Line และทางโทรศัพท์ และสามารถปิดการขายได้
- ให้บริการลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
-รักษายอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดให้
-และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ประจำเคาเตอร์)

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ให้ข้อมูลการสมัครสมาชิก, ผลตอบแทน, และรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ
2. ให้คำปรึกษา , แนะนำ, ผู้เข้ามาติดต่อที่เคาเตอร์ หรือติดต่อทางโทรศัพท์
3. นัดหมายกำหนดการ, บันทึกการประชุม , แจ้งและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
4. ประสานงานทั่วไป
5. ประจำเคาเตอร์

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer Service)

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 14,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน -ดูแลภาพลักษณ์องค์กรทั้งหมด สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าบริษัท
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยวสำเร็จรูปทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
-จัดการงานเอกสารงานทัวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบ Reservation, ใบ Booking, ใบ Confirm ลูกค้าทาง E-mail และประสานงานกับลูกค้า
-รับเรื่อง-ตอบคำถาม และแก้ไขปัญหาจัดการข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า
-ดำเนินการรับเรื่องสำรองห้องพักและให้คำแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเกิดความพึ่งพอใจ ตลอดจนถึงการ “ บริการหลังการขาย - สรุปผลการติดตาม ” ให้แก่ลูกค้า แสดงความรับผิดชอบต่อการบริการลูกค้าเพราะหัวใจสำคัญของฝ่ายบริการลูกค้า คือ “ สร้างความพึงพอใจสูดสุดให้ลูกค้าและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ”
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
14. Ticketing&Reservation (สำรองตั๋วโดยสารและรับจองห้องพัก)

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 14,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน -สำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน
-รับจองห้องพักและโรงแรม
-ตอบอีเมล์ลูกค้า
-ตอบคำถามลูกค้าผ่านอินเตอร์เน็ต

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
15. เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาและว่าจ้าง

2. ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมพนักงาน

3. งานจัดทำสัญญาการจ้างงานและปฐมนิเทศน์ พนักงานเข้าใหม่

4. จัดทำประเมินผลงานพนักงาน

5. ทำสัญญาต่าง ๆ ระหว่างพนักงานกับทางบริษัท

6. สรุปเงินเดือนพนักงานทั้งประจำ และ ทดลองงาน

7. ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกในเรื่องงานบุคคล และงานของผู้บริหาร

8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
16. เจ้าหน้าที่ Call Center

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน 13,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน 1. รับสาย/ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลโปรโมชั่น
2. โทรแจ้งโปรโมชั่นลูกค้า พร้อมเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้ลูกค้า
3. มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานของตนเองได้ รู้กว้าง ถามอะไรตอบได้ ทันโลก ทันสมัย

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
17. เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนอัตราเงิน (ประจำเคาเตอร์)

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า
2. ให้บริการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
3. เสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
18. นักสาธารณสุข

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน สาธาณสุขมูลฐาน มุ่งศึกษาค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุม และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป และเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบาล

 
 

9 กรกฎาคม 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
[email protected]
Live Chat