เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 Knowledge Center
knowledge

ADSL เทคโนโลยีที่จะพาสายคู่ตีเกลียวสู่ยุคทางด่วนข้อมูล
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่

• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 28 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 214 อัตรารับ

1. เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (สินไหมเบ็ดเตล็ด-รถยนต์)

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ตรวจสอบและประเมินความเสียหายรถยนต์ลูกค้าประกันภัย
- คุมราคาค่าซ่อมและอะไหล่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประสานงานกับอู่และร้านอะไหล่ในเครือ
- จัดทำรายงานประเมินราคาค่าเสียหายและเสนอผู้บังคับบัญชา
- งานด้านประสานงานและงานเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
2. เจ้าหน้าที่งานบริหารความเสี่ยง

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ตรวจสอบและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
- วางแผนและควบคุม การรับ-จ่าย (Liquidity Management) และโครงสร้างเงินทุน (Capital Structure) ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
- จัดทำ ตรวจสอบ ประมาณการทางการเงิน (Cash flow forecast) และประสานงานงบประมาณ (Budgeting)
- ทบทวน/วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานระบุความเสี่ยงประเมินข้อมูล และการให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารความเสี่ยง

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
3. ผู้พิจารณารับประกันภัย (Senior Underwriting)

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - พิจารณารับประกันโดยวิเคราะห์จากข้อมูลในใบคำขอเอาประกันภัยและเอกสารอื่นๆรวมถึงข้อมูลรอบข้างตามอำนาจอนุมัติรับประกัน(Authority)
- เสนอแนะขั้นตอนการทำงานฝ่ายพิจารณาฯให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทางการจำหน่ายโดยให้อยู่ในเวลาที่กำหนด(SLA)
- บุคลิก อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
- อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
- มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับพลัน
- สามารถว่ายน้ำได้
- ดูแลภาพลักษณ์องค์กรทั้งหมด สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าบริษัท
- ให้คำปรึกษาและให้ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาฯแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- สามารถขับขี่รถยนต์ และปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
4. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน การประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน ที่จะส่งผลกระทบด้านการเงิน และตั้งราคาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์หรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
5. เจ้าหน้าที่ IT

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน 1.ดูแลติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท
2.ซ่อมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์IT ของบริษัท
3.ดูแลระบบโปรแกรมต่าง ๆ ของบริษัท
4.ดูแลระบบE-mail ,Websiteและ Network ของบริษัท
5.ดูแลระบบความปลอดภัยของข้อมูลของบริษัท
6.ดูแลสายโทรศัพท์เบอร์ภายในสำนักงาน

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
6. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ดำเนินงานคณิตศาสตร์ตามที่กำหนดโดย OIC เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของพอร์ตการแบ่งส่วนราคา IBNR และอื่น ๆ เพื่อจัดทำประมาณการทางการเงินประจำปี (แผน 3 ปี) สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย
- เพื่อสนับสนุนความต้องการในการชำระหนี้ของ RBC เพื่อวิเคราะห์ / คาดการณ์ผลกระทบของความเสี่ยงจากการประกันความเสี่ยงต่อแนวโน้มอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
- กำหนดการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สถิติเพื่อใช้ในการตัดสินใจและกำหนดราคาเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม
- ต้นทุนการรับประกันเพื่อใช้ในการวิเคราะห์สถิติ
- คำนวณเงินสำรองเบี้ยประกันและสินไหมและอื่น ๆ
- คำนวณค่าตัวชี้วัดต่าง ๆ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
7. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาบริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัติประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
- ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแนวการตรวจสอบ Audit Program ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในองค์กร
- ดำเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งด้านการตรวจสอบการปฏิบัติการ และการตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะโดยนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
8. Project Site

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - การวางแผนงานก่อสร้าง
- การควบคุมงานก่อสร้างหน้างานร่วมกับผู้รับเหมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- การแก้ shop drawing หน้างานก่อสร้าง
- การทำ Daily Report รายงานการทำงาน

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
9. แม่บ้าน

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 4 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน
2. เสริฟน้ำ - กาแฟ ให้ผู้บริหารและลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
3. กวาด ถู พื้นที่ในสำนักงาน
4. จัดเก็บ ทิ้งขยะต่างๆ ในบริษัท ไม่ให้มีกลิ่นรบกวน
5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
10. เจ้าหน้าที่การตลาดออฟไลน์/บัตรเครดิต

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - มีความรู้ในด้านการแนะนําข้อมูลการสมัครบัตรเครดิต
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าที่มาใช้บริการ รักงานบริการ
- มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานของตนเองได้ รู้กว้าง ถามอะไรตอบได้ ทันโลก ทันสมัย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
11. เจ้าหน้าที่ออกแบบกราฟฟิก

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชัวร์ ป้ายประกาศต่างๆ เป็นต้น

2. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ Adโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ

3. ออกแบบภาพแบนเนอร์ เพื่อลงโฆษณาออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ บน Social Media เช่น Facebook

4. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับทำสื่อทางการตลาด / กิจกรรมทางการตลาด

5. ออกสำรวจ เพื่อหาแนวทางในการทำสื่อและกิจกรรมการตลาดชนิดต่าง ๆ ที่เหมาะสม

6. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์แบบใหม่ๆกระตุ้นให้เกิดความสนใจ

7. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, lllustrator , flash และโปรแกรมตัดต่อภาพได้เป็นอย่างดี

8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
12. เจ้าหน้าที่การเงิน

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด
-จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash) , ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และใบลดหนี้ (Credit Note)
-ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ายประจำเดือนของบริษัท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงานของแผนกอื่นๆ
-จัดเตรียมรายงานโอนเงินให้กับโรงแรม และตัวแทนรับจองและตรวจสอบความถูกต้องพร้อมสรุปข้อมูลในซอฟต์แวร์
-จัดทำเอกสารการเงิน ของบริษัท ฯ
-บันทึกรายการทางบัญชีจากใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับเงิน
-จัดเก็บเอกสารทางการเงินและบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อเตรียมให้พร้อมสำหรับการตรวจบัญชี
-ตรวจสอบความถูกต้องของภาษีหัก ณ ที่จ่ายรายเดือน เพื่อเตรียมเอกสารสำหรับการนำส่งกรมสรรพากร

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
13. เจ้าหน้าที่รับประกันภัยอื่น

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารการรับประกันสินไหมต่างๆ
- ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาสินไหม
- ทำหน้าที่พิจารณาการรับประกันภัยอื่นๆ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
14. เลขานุการประสานงานต่างประเทศ (จีน อังกฤษ และภาษาอื่นๆ)

M-Group

เงินเดือน 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน -ติดตามผู้บริหารและคอยอำนวยความสะดวกขณะอยู่ในประเทศจีน
-รับคำสั่งจากผู้บริหารโดยตรง เรื่องการประสานงาน รวมถึงการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด
-ดูแลเรื่องตารางนัดหมายต่างๆ ในประเทศจีน พร้อมจัดทีมติดตามเตรียมพร้อมก่อนการเดินทาง
-รับผิดชอบคณะนักธุรกิจจีนมาเที่ยวชมประเทศจีนและไทย
-รับหมอบหมายภารกิจด้านต่างๆตามคำสั่งของผู้บริหาร
-ดำเนินการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ตามคำสั่งของผู้บริหาร
-งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
15. พนักงานสำรวจภัย (Surveying)

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุ ตามที่ได้รับแจ้งเหตุในพื้นที่ความรับผิดชอบที่ปฏิบัติงานอยู่
- เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
- รับแจ้งอุบัติเหตุ
- ปฏิบัติงานเคลมภายในและนอกสาถานที่
- ประกันตัวผู้ขับขี่ ให้คำแนะนำแก้ปัญหาให้กับผู้เอาประกันภัย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
16. Online Marketing

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - เป็นแอดมินดูแล Line Official / เพจ Facebook / Instagram / Twitter
- ตอบแชทลูกค้าใน Line และ Facebook
- คิดคอนเทนต์เพื่อการโปรโมทบริการต่างๆ /กิจกรรม ในช่องทางออนไลน์ Facebook/ Line/ Instagram/ Twitte
- คิดและจัดแต่งแคปชั่นให้เหมาะสมกับการโพสต์ในแต่ละช่องทาง Facebook/ Line/ Instagram/ Twitter
- จัดทำรายละเอียดต่างๆ ในหน้าเพจเพื่อขายแพคเกจ หรือคอนเทนต์ต่างๆ ที่ส่งเสริมการขาย และติดตามผลการ
โปรโมทให้เข้ากับเทศกาล
- ประสานงานกับกราฟฟิคในการจัดทา Ads สาหรับโปรโมทสินค้า/บริการ หรือ Content ต่างๆ ที่ต้องการใส่ในหน้าเพจและโพสต์ผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทาง
- อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
17. เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดิโอ

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ทำภาพแอดต่างๆเพื่อโปรโมทสินค้าของบริษัท ผ่าน Facebook, Line
- ทำภาพสำหรับหน้าเพจ Line
- ทำภาพแอดเพื่อโปรโมทบัตรเครดิต
- ออกแบบภาพโปรโมทบัตรเครดิต
- ตัดต่อวีดีโอต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำรูปต่างๆ เพื่อไว้ใช้สาหรับการทารูปเล่มรายงาน
- ออกแบบหน้าเว็บ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
18. เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (จีน/อังกฤษ)

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ประสานงานกับบริษัทตัวแทนต่างประเทศ
- ดูแลข้อมูลในการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ
- จัดทำเอกสารต่างๆ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
19. เจ้าหน้าที่บุคคล

M-Group

เงินเดือน 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาและว่าจ้าง

2. ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมพนักงาน

3. งานจัดทำสัญญาการจ้างงานและปฐมนิเทศน์ พนักงานเข้าใหม่

4. จัดทำประเมินผลงานพนักงาน

5. ทำสัญญาต่าง ๆ ระหว่างพนักงานกับทางบริษัท

6. สรุปเงินเดือนพนักงานทั้งประจำ และ ทดลองงาน

7. ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกในเรื่องงานบุคคล และงานของผู้บริหาร

8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
20. เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Officer)

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน - ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรและอบรมให้ความรู้พนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายโดยระบุความเสี่ยงประเมินความเสี่ยง กำหนดวิธีจัดการความเสี่ยงติดตาม
- รายงานผลการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายรวมถึงปัญหาที่ได้รับการแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำและดำเนินแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นประจำทุกปีรวมถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้
- ติดตามให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายประจำปีต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการฝ่าฝืนกฎหมาย การสอบสวนผู้บริหารและรายงานการถูกปรับหรือถูกดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ โดยสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- เป็นผู้ประสานงานกับสำนักงาน คปภ. ในนามของบริษัทและปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะอาทิงานในด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
21. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales)

M-Group

เงินเดือน 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน -ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยวสำเร็จรูปทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป
-แนะนำโปรโมชั่นประจำเดือนให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่นFacebook , Line และทางโทรศัพท์ และสามารถปิดการขายได้
- ให้บริการลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ
-รักษายอดขายในแต่ละเดือนตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดให้
-และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
22. Ticketing&Reservation (สำรองตั๋วโดยสารและรับจองห้องพัก)

M-Group

เงินเดือน 14,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน -สำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน
-รับจองห้องพักและโรงแรม
-ตอบอีเมล์ลูกค้า
-ตอบคำถามลูกค้าผ่านอินเตอร์เน็ต

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
23. เจ้าหน้าที่บัญชี

M-Group

เงินเดือน 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ 20 อัตรา
ลักษณะงาน -รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน มาคีย์ลงในโปรแกรมบัญชีเพื่อสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้ของบริษัท และวิเคราะห์ผลกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือน
-ตรวจเช็คข้อมูลที่ลงบัญชีว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่ ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในส่วนใดบ้าง
-กระทบยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท เพื่อตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไขบัญชีใดบ้าง เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดออกงบทดลอง
-นำข้อมูลจากงบทดลองมาออกงบการเงิน และสรุปรายการทั้งหมดให้สำนักงานบัญชีตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
-ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท
-ตรวจสอบข้อมูล , วางระบบบัญชี , ควบคุมการทำงาน ภายในแผนก ให้ถูกต้องเป็นไปตามนโยบายผู้บริหาร
-ตรวจสอบทรัพย์สินบริษัทว่าตรงกับทะเบียนทรัพย์สินในบัญชีหรือไม่
-ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบรับสินค้า ใบสำคัญจ่าย ตั้งหนี้ และจัดทำรายละเอียดประกอบงบฯ เตรียมเอกสารการจ่าย การเตรียมเช็ค รับวางบิลและจ่ายเช็ค และติดตามใบเสร็จรับเงิน เพื่อให้ได้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
24. เจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลข้อมูลโรงแรม

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
- รับโทรศัพท์จากลูกค้าที่ได้ทำการจองห้องพักกับทางบริษัท
- ตอบอีเมลล์กับหน่วยงานภายในและภายนอก
- หาโรงแรมตามความต้องการของลูกค้า

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
25. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน - ประสานงานกับแผนก/ฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในองค์กร และนอกองค์กร
- จัดทำงานเอกสารต่างๆของฝ่ายขาย
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
26. เจ้าหน้าที่ Call Center

M-Group

เงินเดือน 13,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ จำนวนมาก
ลักษณะงาน 1. รับสาย/ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลโปรโมชั่น
2. โทรแจ้งโปรโมชั่นลูกค้า พร้อมเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้ลูกค้า
3. มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานของตนเองได้ รู้กว้าง ถามอะไรตอบได้ ทันโลก ทันสมัย

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
27. เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนอัตราเงิน (ประจำเคาเตอร์)

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน 1. ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า
2. ให้บริการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ
3. เสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
28. สถาปนิกออกแบบ

M-Group

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 5 อัตรา
ลักษณะงาน - การออกแบบงานสถาปัตยกรรม
- การผลิตงานออกแบบ นำเสนองานรูปแบบใหม่
- การออกหน้างาน (บางครั้ง) เพื่อตรวจสอบงาน
- การทำ 3D Animation ในการนำเสนองาน
- การทำแบบก่อสร้างร่วมกับทีมออกแบบ

 
 

30 พฤศจิกายน 2563

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com
Live Chat