งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

วิถีแห่งการคลายเครียด
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : เลขาเเหลมฉบัง คนพิการรับสมัครงานชลบุรี lunarpages leader tour พนักงานบัญชี สมุทรปราการ งานครูแถวพระราม 2 นวนครผนักงานฝ่ายผลิต tengroup ทุ่ง คร บริษัท gm โรงพยาบาลตากสิน สาธารณสุขนครราชสีมา agenct ม3มีนบุรี สมาคม โตโยต้าแจ้งวัฒนั สีไทยกัน งานสารสนเทศ เซนทรันพระรามสาม ธุรการวุฒิม6 นักดนตรีต่างประเทศ ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด เพชรเกษม 91 ีราชเทวี บ.โกด้นมาย ธรการ/บุคคล พี่เลี้ยงเด็กลำปาง ผูจัดการ ภูเก็ต บริการภายในสนามบิน โลตัส พัทยาใต้ นักวิชาการสาธารณสุข มหิดล พะราม2 ครูมหาสารคาม ดนตรี,เสียง, วุฒิ ปวส นวนคร ขายผ้าม่าน resource สาธารณสุข กรงเทพ จิตวิทยาการปรึกษา งานพืชไร่ พนักงานขาย,พนักงานประจำร้าน ประเทศลาว ผู้จัดการทั่วไป ลาดพร้าว tekla structure scorm สมัครงานรับนักศึกษาจบใหม่ วิศวกรรมไฟฟ้า งานฉีดพลาสติกจังหวัดนครราชสีมา พนักงานขายบ้าน งานโฟแมน เหล ็ก งานก.พ.

  เรื่อง ประหยัดภาษีกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
  เขียนโดย ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
Rated: 
by 28 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 ประหยัดภาษีกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

โดย ดร. ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

       อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาตร์

       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

             เมื่อพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐ นอกเหนือจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) แล้ว อีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นที่สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ก็คงหนีไม่พ้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หรือที่เรียกกันสั้นๆ ว่า LTF ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง LTF ขึ้น ก็เพื่อต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันไทยในตลาดหลักทรัพย์ฯ อันเป็นการช่วยลดการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติ และสร้างเสถียรภาพให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ นั่นเอง 

             อย่างไรก็ตามเนื่องจาก LTF เป็นกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และเน้นการลงทุนในระยะยาวเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุนนอกเหนือจากผลตอบแทนปรกติที่พึงได้รับ นักลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดาจึงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมดังนี้

·        ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain)

·        ได้รับการลดหย่อนภาษีโดยไม่ต้องนำเงินลงทุนใน LTF ไปรวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาท

·        สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 600,000 บาทในแต่ละปีภาษี หากเลือกลงทุนทั้งใน LTF และ RMF

             แต่การที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น นักลงทุนต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.     เงินลงทุนใน LTF ต้องมาจากการประกอบอาชีพ และเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร

2.     เงินลงทุนใน LTF ต้องเป็นการลงทุนภายในช่วงระยะเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 2559 เท่านั้น

3.     ไม่มีการจำกัดเงินลงทุนขั้นต่ำ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนได้สูงสุดถึง 15% ของเงินได้ในแต่ละปี แต่ต้องไม่เกิน 300,000 บาท อย่างไรก็ตาม หากมีการลงทุนเกินกว่าที่กำหนดข้างต้น และมีการขายคืนหน่วยลงทุน นักลงทุนต้องนำกำไรที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที่เกินกว่าที่กำหนด ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

4.     ห้ามนำหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือใช้เป็นหลักประกันใดๆ

5.     เมื่อซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ในปีใดแล้ว ก็สามารถหักลดหย่อนได้ทันทีในปีนั้น แต่ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน โดยเริ่มนับจากปีที่มีการลงทุนเป็นครั้งแรก ยกตัวอย่างเช่น หากลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งพิจารณาตามเงื่อนไขแล้วต้องถือไปอีก 5 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตามถ้าสามารถขายคืนหน่วยลงทุนในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2552 ได้ นักลงทุนก็ยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วน ทั้งนี้ก็เพราะ หากนับตามปีปฎิทินที่เริ่มลงทุนเป็นครั้งแรก การที่นักลงทุนเลือกลงทุนวันใดวันหนึ่งในปี พ.ศ. 2548 ก็นับเป็น 1 ปีปฏิทินแล้ว และการขายคืนหน่วยลงทุนในวันใดวันหนึ่งตามเงื่อนไขที่กองทุนได้กำหนดไว้ในปี พ.ศ. 2552 ก็นับเป็นอีก 1 ปีปฏิทินเช่นกัน รวมกับอีก 3 ปีที่ถือครองก็จะนับเป็นระยะเวลา 5 ปีปฎิทินพอดี (แม้ว่าระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนจริงๆ จะเท่ากับ 3 ปี กับ 2 วันเท่านั้นก็ตาม)

6.     ไม่จำเป็นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยจะนับเงินที่ลงทุนแยกกันไปในแต่ละปี เช่น ถ้าลงทุนเงินก้อนแรกในปี 2547 ก็สามารถไถ่ถอนได้อีก 5 ปีข้างหน้าในปี พ.ศ. 2551 และถ้าลงทุนเงินอีกก้อนหนึ่งในปี 2548 ก็สามารถไถ่ถอนได้อีก 5 ปีข้างหน้าในปี พ.ศ. 2552 เป็นต้น

7.     กรณีที่กองทุนมีการจ่ายเงินปันผล นักลงทุนมีภาระภาษีที่ต้องจ่าย โดยสามารถเลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% หรือจะเลือกไม่หัก ณ ที่จ่าย แต่นำเงินปันผลที่ได้รับนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีทีเดียวเลยก็ได้  

8.     หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 5 ปีปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน นักลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป อีกทั้งยังต้องคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นพร้อมกับเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นขอยกเว้นภาษี จนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนเงินภาษีนั้น นอกจากนี้ยังต้องจ่ายภาษีสำหรับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของเงินกำไรที่ได้รับ และยังต้องนำกำไรที่ได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ตอนปลายปีอีกด้วย

9.     เฉพาะกรณีที่นักลงทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน

ถึงแม้ว่าการลงทุนใน LTF จะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และมีเงื่อนไขการลงทุนที่ต้องปฎิบัติตาม เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐดังกล่าวข้างต้น แต่ก็คงปฎิเสธไม่ได้ว่า LTF ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งสำหรับนักลงทุนที่รักความท้าทายในการลงทุน และต้องการที่จะประหยัดภาษีควบคู่ไปด้วย
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com