งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ แนะนำ เคล็ดลับ ในการเรียนเก่ง
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : โรงพยาบาล ชลบุรี หาดใหญ่ วิศว ไฟฟ้า พนักงาน ทันตกรรม store พนักงานขั บัญชี บางพลัด ปวส.สม้ครงานธนาคาร สมัครงานเร่งรัดหนี้สินธนาคารกรุงศรี ยดร”รฉ หางานทำ เพิงจบใหม่ สาธาณรสุข พนักงานขายวันนี้ ผู้ช่วยชาวต่างชาติ สมัครงานวุฒิ ปวช. บางจาก หยุดเสขาทิต เจ้าหน้าที่ประสานงาน ศาลายา pc นมผง ดูโปร วิศวกรไฟฟ้าสมุทรสาคร นิสสัน ครูบางพลัด วุฒิ ม.6 ข้าราชการ พนังงาน งานขายการตลาด Programmer, System Analyst ที่ตั้ง รัชดา ccna สมัคงาน pc บางแค วิศวกรงานระบบ บริษัทเซ้นทรัล ธุรการ-บัญชี พนักงานขายนวนคร oks ธนาคาร นราธิวาส ชลบุรี scb งานบริษัทตำแหน่งว่าง นนทบุรี ปากเกร็ดวุฒิ.ม.3ขึ้นไป พนักงานราชการชลบุรี ภาษาจีนเชียงราย โรงแรม-รามคำแหง2 ทัวไป จีน ผู้ช่วย รัชดา หางานแม่บ้านประจำ พนักงานขาย สถิติ พัทยา +ปวช. Natural Gas งานโฆษณา บัญชี กรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล uptyuuoy สถานเสริมความงาม สนใจ

  เรื่อง ความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ
  เขียนโดย นางสุดา ทองศรี
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย นางสุดา ทองศรี
Rated: 
by 0 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ : ภาพสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ

 

                ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่มีต่อการประกอบธุรกิจของตนเองและต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศสามารถใช้เป็นข้อมูลที่จะสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจที่ผู้ประกอบการเหล่านั้นประสบอยู่ได้ทั้งในการดูแนวโน้มของภาวะธุรกิจว่าอยู่ในช่วงของขาขึ้นหรือขาลงและการดูจุดเปลี่ยน ( Turning Point) ของภาวะเศรษฐกิจผ่านสายตาของผู้ประกอบการ   ในปี 2548 จากผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (Trade Service Sentiment Index) หรือ ดัชนี TSSI ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ซึ่งจัดทำเป็นรายเดือน พบว่าตลอดปีค่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SMEs อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 50  ซึ่งเป็นค่าฐานที่แบ่งระหว่างความเชื่อมั่นกับความไม่เชื่อมั่น  โดยทิศทางของความเชื่อมั่นมีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยๆ  ตั้งแต่เดือนมีนาคม  จนถึงเดือนกรกฎาคม 2548  จึงเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนธันวาคม  อย่างไรก็ตามเมื่อดูจากค่าดัชนีของการคาดการณ์ภาวะธุรกิจในอนาคตจะมีค่าสูงกว่ค่าของดัชนีปัจจุบันทุกเดือน  แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการยังคงมองว่าอนาคตปัจจัยแวดล้อมต่างๆ จะดีขึ้น

                ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจลดลงส่วนใหญ่เป็นเรื่องของต้นทุนการประกอบการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ตามการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริการขนส่ง และอัตราดอกเบี้ย  รวมทั้งผลกระทบทางอ้อม ซึ่งเกิดจากความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคที่ลดลงด้วย  ซึ่งสะท้อนออกมาในรูปของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค  ( Consumer Confidence Index) หรือ CCI ที่จัดทำโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ซึ่งมีค่าต่ำกว่า 100 ที่เป็นค่าฐาน ตลอดปีเช่นกัน

                อย่างไรก็ตาม ยังมีธุรกิจบางประเภทที่ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทะลุค่าฐานในเดือน ธันวาคม 2548  คือมีระดับความเชื่อมั่นมากกว่า 50 ได้แก่ ธุรกิจร้านค้าปลีกสมัยใหม่  ธุรกิจท่องเที่ยว บริการด้านสันทนาการวัฒนธรรมและกีฬา  ธุรกิจประเภทโรงแรม/

เกสต์เฮ้าส์/บังกะโล และบริการวิชาชีพ

                ในส่วนของความเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการต่อภาครัฐนั้น  ผู้ประกอบการ SMEs ยังคงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลในการรักษาระดับราคาน้ำมันและระดับราคาสาธารณูปโภคต่างๆ  เร่งส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกอื่นเพื่อลดการพึ่งพาราคาน้ำมันในระยะยาวลง  การกำกับดูแลด้านอัตราดอกเบี้ยไม่ให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเร็วเกินไปมีการลดขั้นตอนในการเข้าถึงสินเชื่อของ SMEs ลงบ้าง มีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้โปร่งใสและเป็นธรรม  ตลอดจนการเร่งใช้มาตรการต่างๆ  เพื่อเพิ่มรายได้ของประชาชนการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติ  เป็นต้น  ซึ่งผลการสำรวจความเชื่อมั่นและข้อคิดเห็นของผู้ประกอบการนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับการกำหนดแผนงาน/โครงการสำหรับ SMEs ต่อไป

 
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com