งาน หางาน สมัครงาน ใบสมัครงาน Resume

เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
ค้นหาด่วน
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน
   ค้นบ่อย : หางานบัญชี, หางานธุรการ, หางานจัดซื้อ, หางานผู้จัดการ, หางานขับรถ, หางานบุคคล, หางานคลังสินค้า, หางานครู, หางานวิศวกร, หางานเขียนแบบ, หางานคีย์ข้อมูล, หางานการตลาด, หางานโรงแรม, หางานสิ่งแวดล้อม, หางานคอมพิวเตอร์, หางาน Programmer, หางานประชาสัมพันธ์, หางานช่าง, หางานสถาปนิก
 
 Knowledge Center
knowledge

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 
เรื่องน่ารู้ตามหมวดหมู่
• การแพทย์
• ความรู้ทั่วไป
• เรื่องของผู้หญิง
• กีฬา
• ข่าวและสื่อ

และอื่น ๆ อีกมาก

สมัครเป็น Content Editor
Login เข้าสู่ระบบ
  ค้นหาเรื่องที่คุณสนใจ
ระบุ keyword
 
 

หางานบ่อย : messenger โพรเกรส นะ พาห ยาน โรงงาน ฝ่ายผลิต ชลบุรี สุราฎธานี บริการลำปาง เจ้าหน้าที่ชลบุรี guard งานในนวครที่รับ งานธุรการ จังหวัดภูเก็ต ไทยจีน งานว่างบางกะปิ ภููููมิสถาปนิก งาน สำโรง หางานขับรถในกรุงเทพ ล่ามญี่ปุ่น เชียงใหม่ ช่างควบคุมหม งานช่างกลึง นนทบุรี ดิสโซ่ laguna phuket fly now outlet บริษัท n2j sweetheart เจ้าหน้าที่การตลาด กรุงเทพ ผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาล yed พนักงานธุรการระดับปวส. จัดงาน event food ยูสฟลูซัพพราย ประสานงานทั่วไป กรุงเทพ %E0%A8%E9%D2%CB%B9%E9%D2%B7%D5%E8%BA%C3%D4%A1%D2%C โรงงานที่ชลบุรี พนักงานเสริม เน+ี่ ธนาคาร กรุงไทย จ.นครปฐม สมัครงานมาตพุต จังหวัดภูเก็ต tth บุคคล สรรหา ค่าจ้าง ผลิต ชลบุรี พยาบาลห้งสรรพสินค้า แม่บ้าน สุขุมวิท ช่างไฟฟ้า กทม. งานขายเศษเหล็กสมุทรปราการ นิิคมบางปู ซีแพ็ค บัญชี จังหวัดสมุทรปราการ Draft man ชลบุรี บริษัทนำเข้า ขายกาแฟตามปั้ม ada

  เรื่อง ระบบสารสนเทศการบัญชีโรงแรม เพื่อการบริหารโรงแรม (ตอนที่1)
  เขียนโดย วิระ ชัยปราโมทย์
 
ดูบทความทั้งหมดที่เขียนโดย วิระ ชัยปราโมทย์
Rated: 
by 60 users
 

คุณคิดย่างไรกับเรื่องนี้?

 

 Hotel Accounting Information System
For Hotel Management
ระบบสารสนเทศการบัญชีโรงแรม เพื่อการบริหารงานโรงแรม
 
 ธุรกิจโรงแรม  ในด้านการบัญชี และการบริหารทั่วไป  ใช้ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information System) หลักใหญ่ ได้แก่ รายได้, ค่าใช้จ่าย และการรายงานงบการเงิน หรือรายงานผลกำไรขาดทุน
  รายได้ (Revenue)

 1.   ระบบสารสนเทศในงานตรวจสอบรายได้ประจำวัน

ธุรกิจการโรงแรม เป็นธุรกิจที่ต้องการผลตอบแทน หรือต้องการมุ่งหารายได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องจัดหารายได้หลายประเภท และมาจากหลายแหล่งภายในสถานประกอบการ หรือภายในโรงแรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้บริการแทบทั้งสิ้น  ดังนั้นการที่จะรวบรวมรายได้ของโรงแรมที่มีอยู่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง  จะต้องมีการจัดทำอย่างถูกต้อง  นโยบายหนึ่งที่สามารถช่วยให้การตรวจสอบรายได้ประจำวันของโรงแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่การนำเทคโนโลยีสารสนเทศของรายได้เข้ามาใช้

กิจการโรงแรมเป็นกิจการที่มีการดำเนินงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด ทำให้รายได้ของโรงแรมที่เกิดขึ้นมีอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการตรวจสอบรายได้ของโรงแรมต้องทำอย่างรวดเร็ว และถูกต้องภายในวันทำการของโรงแรม ซึ่งโดยทั่วไปแล้วหนึ่งวันทำการของโรงแรมจะเริ่มนับจากเวลา 07.00 . ของวันนี้ไปสิ้นสุดเวลา 07.00 . ของวันถัดไป นั่นหมายความว่า การตรวจสอบรายได้ประจำวันจะต้องทำเสร็จก่อนเวลา 07.00 . ของทุกวัน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานในหน้าที่นี้ ได้แก่ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคค่ำ (NIGHT  AUDITOR)
Night  Auditor  คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายได้ประจำวันที่เกิดขึ้นในแผนกต่าง ๆว่าได้ถูกบันทึกโดยถูกต้องแล้วหรือไม่ ตรวจสอบจำนวนห้องพักแขกที่ขายได้ในแต่ละวันว่าได้ถูกบันทึกตรงกันหรือไม่ระหว่างการบันทึกข้อมูลของพนักงานต้อนรับ (Reception)  กับรายงานการเข้าพักของแขกจากแผนกแม่บ้าน (House Keeping) จากนั้นแก้ไขปรับปรุงยอดรายได้วันต่อวันให้เรียบร้อย  จะเห็นว่างานของ Night Auditor มีความยุ่งยากมากถ้าโรงแรมมีห้องพักจำนวนมาก  ภัตตาคารต่าง ของโรงแรมที่เปิดให้บริการมีหลายภัตตาคาร รวมทั้งแผนกต่าง ๆที่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น แผนกโทรศัพท์ (Telephone) แผนกซักรีด (Laundry) เครื่องดื่ม และอาหารว่างในห้องพัก (Mini Bar)  ศูนย์สุขภาพ (Health Club  or Fitness Center) ศูนย์บริการธุรกิจ (Business Center) ร้านขายของที่ระลึก และเบ็ดเตล็ด (Gift Shop) ร้านถ่ายรูป และอัดขยายภาพ (Photo Shop)
           งานของ Night Auditor  จะง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นถ้านำ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์จะมีคำสั่งพิมพ์รายงานต่าง ๆเกี่ยวกับรายได้ทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้โดยพนักงาน Front Cashier (เก็บเงินส่วนหน้า) รายงานรายได้ต่าง Night Auditor จะนำไปตรวจสอบกับสารสนเทศที่เกี่ยวของกับรายได้ต่อไป

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์มาใช้ในธุรกิจโรงแรมกันมากขึ้นทำให้การควบคุมรายได้ของโรงแรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็ว  และแม่นยำยิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่ารายได้ของโรงแรมจะถูกต้องครบถ้วนทั้งหมด จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม (นั่นหมายถึงอาจมีการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดโดยไม่เจตนา หรือ เจตนาก็ตาม)  ดังนั้นจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะยอมรับข้อมูลที่บันทึกอยู่ในคอมพิวเตอร์  ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ที่ป้อนข้อมูลรายได้

โดยทั่วไปขั้นตอน และเทคนิคการจัดระบบสารสรเทศในงานตรวจสอบรายได้ประจำวันของโรงแรมต่าง ๆไม่แตกต่างกันเท่าไร  ดังนั้นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาใช้งานในส่วนของการควบคุม และตรวจสอบรายได้ประจำวันจะถูกพัฒนาไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้เทคโนโลยีสารสรเทศในงานตรวจสอบไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

 

2.   ระบบสารสนเทศในงานการสรุปรายได้ประจำวัน
ความคิดเห็นของคุณกับบทความนี้ ...


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com