บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (MBK Group) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2536 พนักงานปัจจุบันมากกว่า 600 คน ดำเนินธุรกิจประเภทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทุนจดทะเบียน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
Vision (วิสัยทัศน์) : "บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
Mission (พันธกิจ) : "เสนอการให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ด้วยความรวดเร็วอย่างมีคุณภาพ"
ภาระกิจหลัก:
1. เพิ่มช่องทางการหาลูกค้า
2. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
3. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
4. บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พัฒนาระบบงาน บุคลากร และระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
59/5 อาคาร Paradise Place ห้องเลขที่ 3B01 ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

Tel : 02-8322555 ต่อ 1506, 1507


Website : https://www.mbkgroup.co.th/th/business/finance/motorcycle-loan
รับสมัครงานด่วน 11 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 36 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
การตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฝึกหัด บางบ่อ บางพลี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ
- มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
Phone Collector (เร่งรัดค่างวดรถมอเตอร์ไซค์) วันละ 400 บ.

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทัศนคติที่ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีทักษะการสื่อสาร และการปฏิบัติงานเป็นทีมได้
- ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร

** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยิ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3.
ด่วน!! เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ค่างวดรถมอเตอร์ไซค์) วันละ 400 บ.

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทัศนคติที่ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีทักษะการสื่อสาร และการปฏิบัติงานเป็นทีมได้
- ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร

** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยิ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4.
การตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ฝึกหัด (นักศึกษาจบใหม่) ฝั่งธนบุรี

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ
- มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5.
*** เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ (ฝั่งธนบุรี)***

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
1. เพศชายเท่านั้น อายุระหว่าง 23 - 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
3. ประสบการณ์ 0 - 2 ปี ในงานเร่งรัดหนี้ภาคสนามในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์, รถยนต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, การประนีประนอม
5. สาม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6.
เจ้าหน้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย ผ่านเกณฑ์ทหาร
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
3. มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
4. มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. มีรถจักรยานยนต์/ รถยนต์เป็นของตนเอง
6. มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์/ รถยนต์
7. มีความ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : สมุทรสาคร

7.
เจ้าหน้าที่ติดตามทวงหนี้ (ค่างวดรถมอเตอร์ไซค์) วันละ 400 บ.

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย เพศหญิง วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- มีทัศนคติที่ดี และทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีทักษะการสื่อสาร และการปฏิบัติงานเป็นทีมได้
- ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร

** ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยิ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8.
การตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (พัทยา ชลบุรี)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ
- มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

9.
เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม นนทบุรี (บ้านโป่ง เมืองกาญ)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
- มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
- มีความขยัน อดทน และรับแรงกดดันได้ดี
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเอง
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
- ไม่ต
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กาญจนบุรี

10.
การตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (สุพรรณบุรี)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
- มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดีเลิศ
- มีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์เป็นของตนเอง
- มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์
- ผ่านการเกณฑ์ทหาร
- ไม่ติดประวัติเครดิตบูโร


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สุพรรณบุรี

11.
เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์ (ชลบุรี)

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

30 กรกฎาคม 2564


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรอง
- มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- มีรถจักรยานยนต์เป็นของตนเองและมีใบอนุญาตขับขี่
- มีความขยัน อดทน และรับ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2021 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com