M.C.S. STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ผลิตโครงสร้างเหล็ก และผลิตภัณฑ์จากเหล็ก

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

Tel : 035-372961-6 / FAX : 035-283314, 035-372968


E-mail : 
hr.operator@mcssteel.co.th
Website : http://www.mcssteel.com

รับสมัครงานด่วน 14 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 41 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
1.เพศ หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 14,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

2.
เจ้าหน้าที่ถอดแบบ/Cutlist

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือจบ รด.แล้ว)
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ทุสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ใช้โปรแกรม Auto Cad และ Excel ได้ดี
- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

3.
Executive Chef

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ นำสูง มีความเสียสละ และมีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน
- มีความอดทน และรับแรงกดดันได้
-วุติการศึกษา ประกาศนีย์บัตรชั้นสูง (ปวส.) หรือ ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม หรือ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

4.
Cost Controller, Purchasing and H.R. Officer/Payroll Supervisor

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ และมีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน
- มีความอดทน และรับแรงกดดันได้
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

5.
Housekeeping Supervisor

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-4 ปี
- มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง ซื่อสัตย์ มีความเสียสละ และมีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน
- มีความอดทน และรับแรงกดดันได้
-วุติการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม
- เพศ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

6.
ล่ามญี่ปุ่น (ผู้ชายเท่านั้น)

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
1.เพศชายเท่านั้น อายุ 22-38 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.สอบวัดระดับ N3 ขึ้นไป
4.สามารถประฏิบัติงานที่ Japan ได้
5.ถ้ามีประสบการณ์ความรู้ด้านงานโครงสร้างเหล็ก, ก่อสร้างเหล็ก, งานเชื่อม จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

7.
Front Office Supervisor

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-4 ปี
- มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเสียสละ และมีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน
- มีความอดทน และรับแรงกดดันได้
-ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาพิเศษ
-อายุไม่เกิน 40 ปี
- เพศ ไม่จำกัดเพศ
-วุติการศึกษา ป
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

8.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กด่วนมาก...!!

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
เพศชาย อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้น
ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา หรือเทียบเท่า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถถอด BOQ งานโครงสร้างเหล็กได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 27,500 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

9.
ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กด่วนมาก...!!

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย
2. อายุระหว่าง 30 - 45 ปี
3. ปริญญาตรี
4. สาขาวิศวโยธา
5. GPA 2.5 ขึ้นไป มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี
6. ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้น
7. สามารถใช้ Program Word , Excel ใช้สูตร if และ BOQ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 50,000 - 70,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

10.
Training

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
1. เพศชายอายุ 20 ปีขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
2. วุฒิขั้นต่ำกว่า ม.3 ม.6 ปวช. ปวส.
3. มีประสบการณ์ในงานเชื่อม CO2 หรืองานเชื่อมอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยันอดทนและมีความรับผิดชอบสูง
5. สามารถเริ่ม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 20 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

11.
IT Support

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
- มีความขยัน อดทน
- จบการศึกษาระดับ ตั้งแต่ ปวช,ปวส.(อิเล็ก,ไฟฟ้า,เทคนิคคอมพิวเตอร์ ) ขึ้นไป และ ป.ตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบเท่
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

12.
ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น)
2. วุฒิ ปวส. และปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิค/ช่างกล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า 0-2 ปี
4. มีความรู้ความสามารถในงานซ่อมบำรุงระบบสายและอุปกรณ์ไฟฟ้
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

13.
วิศวกรประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
1. จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาโยธา, ก่อสร้าง, วิศวกรรมศาสตร์, ครุศาสตร์บัณฑิต(โยธา/ก่อสร้าง)
2. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี
3. ประสบการณ์เกี่ยวกับงานแบบโครงสร้าง 0-2 ปี
4. ดูแบบ, อ่านแบบและถอดแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มี
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา

14.
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2563


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง อายุ 22 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความขยันและอดทน พร้อมจะเรียนรู้งาน
- สามารถเริ่มงานได้ทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : อยุธยา


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2020 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com