SSUP Group เป็นผู้นำธุรกิจความงามและสุขภาพในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ Oriental Princess, Cute Press, LALIL, Bisous Bisous และ GNCที่มีช่องทางจำหน่ายแบบOmni-Channelsซึ่งประกอบด้วยช่องทางModern Trade, Traditional Trade, E-Commerce, Travel Retail และร้าน Specialty Retail จำนวนมากกว่า 700 สาขา ครอบคลุม 74จังหวัดทั่วประเทศไทย และมีบุคลากรมากกว่า 3,500 คน

เราเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมถึงมีสวัสดิการที่ครอบคลุมเพื่อให้พนักงานมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการให้อยู่ในระดับWorld Classเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างแท้จริง

เรามีวัฒนธรรมองค์กรอันโดดเด่น เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง โอกาส และความสนุกสนานมากมาย อีกทั้งเรายังเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นตั้งใจอันดี สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรบนพื้นฐานของความสามารถที่หลากหลายของทีมงาน

นอกจากนี้ SSUP Group มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม ผ่านทางมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการระบบการศึกษาของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด
89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel : 02-642-6061 ต่อ 1009,1511,1120,1613 

E-Mail : hrm@ssup.co.th
Website : http://www.ssup.co.th


รับสมัครงานด่วน 37 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 177 อัตรารับ

1.
Staff-Data Collection (Tele Survey)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
- จบการศึกษาระดับ ปวช - ปวส
- มีประสบการณ์การทำงาน Tele Survey
- มีทักษะในการโทร Inbound/Outbound
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- มีทักษะในการสื่อสารทางวาจาและข้อความ
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
- มีทักษะในการพิมพ์ดีดภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นาทีละ 40 คำ
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ Internet ได้ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
Senior Beauty Content Creator
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
- อายุ 25 ปีขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
- มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
- พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
- มีความเป็น Social Savvy ชื่นชอบการอัปเดตข้อมูลออนไลน์
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีแนวคิดในการทำ Content ใหม่ ๆ
- มีความกระตือรือร้น พัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
- มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ดี ปรับตัวง่าย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 22,500 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3.
Officer - Researchn & Data Analyze
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีทักษะความเชียวชาญการใช้ Excel ในระดับที่ดีขึ้นไป
2.มีทักษะความเชียวชาญการใช้ Power point ในระดับที่ดีขึ้นไป
3.มีความรับผิดชอบและทุ่มเทในการทำงาน
4.มีความคิดสร้างสรรค์สามารถทำงานเป็นทีมได้
5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4.
Officer - Data Collection (เจ้าหน้าที่สอบถามความพึงพอใจลูกค้า)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีความรู้ความสนใจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
2.มีทักษะทางการสื่อสารที่ดี
3.มีความรับผิดชอบ และทุ่มเทในงาน
4.สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5.สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5.
Executive - E - Commerce
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ด้านขายสินค้า online
เช่น Lazada , Shopee , Line My Shop
2.มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
3.มีความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลได้ นำเสนองานได้ดี
4.มีไหวพริบ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 18,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6.
Lead PHP Developer (POS System)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
• Bachelor’s degree in Computer Engineering/ Computer Science/IT
• 2+ years of experience with front end web development using PHP and Vue.js
• Familiarity with PHP Laravel framework would be advantage
• Demonstrable experience writing, and debugging, queries in MySQL
• Experience in ubuntu operating system would be advantage
• Must be looking for a long term position with a personal and professional growth mindset


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

7.
Senior Developer (POS System)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือ Information Technology
มีประสบการณ์ในการเขียน PHP Laravel Framework อย่างน้อย 3 ปี
มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI
มีประสบการณ์ในการใช้งาน SQL/MySQL
มีประสบการณ์ในการใช้ Git Version Control
มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Vue.Js จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการใช้ Docker จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสาขา (Auditor)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
- อายุ 23 ปี ขึ้นไป จบปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office และ โปรแกรมสำเร็จรูปได้
- มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ ความละเอียดรอบคอบ การแก้ไขปัญหา และการสื่อสาร
- หากผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 17,000 - 19,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

9.
Senior Social Media Executive / Assistant Social Media Manager
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
Qualifications

- Bachelor"s degree or above.
- It is preferable to have at least 2-3 years of experience in a social media role.
- Be social media savvy and have knowledge of the social media landscape.
- Good knowledge of photography and styling.
- Creative, fast learner, and self-motivation.
- Flexible working time available with positive attitude.
- Detail and result-oriented with good multitasking.
- Good command of English.


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 32,500 - 40,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10.
แม่บ้านประจำห้องแล็ป
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
ขยัน อดทน
มีความละเอียดรอบคอบ
รักการบริการ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

11.
Lead Flutter Mobile Developer
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
วุฒิปริญญาตรี สาขา Computer Science, Computer Engineering หรือ Information Technology
มีประสบการณ์ในการเขียน PHP Laravel Framework อย่างน้อย 4 ปี
มีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI
มีประสบการณ์ในการใช้งาน SQL/MySQL
มีประสบการณ์ในการใช้ Git Version Control
มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมด้วย Vue.Js จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ในการใช้ Docker จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

12.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคลัง Audit
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
อายุ 23 - 38 ปี
เพศชาย/หญิง มีประสบการณ์ น้อย 3 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป
สาขาบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์โรงงานเครื่องสำอาง อาหาร ยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกสรรหาว่าจ้าง
เบอร์ผู้ติดต่อ : 065-520-1911 คุณเหมี่ยว HR
อีเมล : recruit.center@kminterlab.com


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : สมุทรปราการ

13.
หัวหน้างานธุรการสำนักงานโรงงาน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางพลี)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ทำงานด้าน บริหารงานธุรการสำนักงาน 5 ปีขึ้นไป
มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา เข้าใจงานบริการ
สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีความรับผิดชอบสูง, มีภาวะความเป็นผู้นำ
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ (Open Office , Excel , Word , E-mail) ได้ดี
สื่อสารภาษาอังกกฤษเบื้องต้นได้
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และ มีทักษะการประสานงานในระดับดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

14.
Sourcing Product (Manager 2 / Assistant 2)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/หญิง อายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาดและสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป
- มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองกับคู่ค้า
- หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกสินค้าในประเทศและต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีความรับผิดชอบสูง, มีภาวะความเป็นผู้นำ
- ใช้คอมพิวเตอร์ (Open Office , Excel , Word , E-mail)
- ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 25,000 - 45,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

15.
นักวิจัยทางด้าน Scale up
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป (่ส่วนสูง 160 cm. ขึ้นไป)
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเคมี, เคมีเทคนิค, เทคโนโลยีทางอาหาร
- มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรืนร้น ใฝ่รู้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
- มีทักษะในการวางแผนการทดลอง (Experimental Design)
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความสามารถในการประสานงาน
- มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยพัฒนาเครื่องสำอาง และ/หรือการควบคุมการผลิตเครื่องสำอางอย่างน้อย 1 ปี
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

16.
แม่บ้าน / แม่ครัว
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง อายุ 20 - 40 ปี
- มีประสบการณ์ทางด้านงานบ้านและงานครัวมาก่อน
- หากสามารถทำอาหารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- จบการศึกษาด้านคหกรรม,โภชนาการหรือการโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

17.
พนักงานขับรถผู้บริหาร (โซนศรีนครินทร์)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
- อายุ 35-45 ปี วุฒิ การศึกษา ม.6
- สุภาพ ใจเย็น,รักความสะอาด,ขยัน ตรงต่อเวลา
- ไม่สูบบุหรี่, ไมดื่มเหล้า
- มีความชำนาญเส้นทางในกรุงเทพฯ
- มีทักษะการดูเส้นทางจาก Goolgle map
- มีน้ำใจช่วยเหลืองานอื่นๆได้โดยไม่เกี่ยงงาน
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
- เวลาปฏิบัติงาน 8 ชม.ต่อวัน(พัก1ชม.)
- สามารถทำงานนอกเวลาได้ (มี OT)
--------------------------------------------------
*ผู้สมัครควรมีรถมอเตอร์ไซค์เพื่อความสะดวกในการมาบ้านผู้บริหาร
*ผู้สมัครที่พักแถวศรีนครินทร์/พระโขนง/อุดมสุข/สำโรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

18.
พ่อบ้านประจำสำนักงาน โรงงาน นิคมบางพลี
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย อายุ 35-53 ปี
2. ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
3. รักความสะอาด
4. ทำงาน จ-ส เวลา 08.00 -17.00
5. สถานที่ทำงาน นิคมบางพลี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

19.
พนักงานรายวัน คลังสินค้า /ฝ่ายผลิต /รายวัน 6 เดือนสอบบรรจุเป็นประจำ
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
1. วุฒิการศึกษา ม.3-ปวส.
2. ร่างกายแข็งแรง บุคลิกภาพดี
3. มีประสบการณ์ในงานคลังสินค้า 1 ปี ขึ้นไป
4. สามารถเริ่มงานได้ทันที


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : สมุทรปราการ

20.
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (Document Control)
บริษัท เอสเอสยูพีโฮลดิ้งส์ จำกัด

คุณสมบัติ  :
- อายุ 23 ปีขึ้นไป (ส่วนสูง 160 cm. ขึ้นไป)
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมเอกสารตามระบบ ISO9000 อย่างน้อย 1 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบ ไหวพริบดี ขยัน อดทน สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
- มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในเกณฑ์พอใช้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

next page

Go to page :   1 | 2 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com