ซุปเปอร์ชีป
รับสมัครงานด่วน 39 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 199 อัตรารับ

1.
แคชเชียร์ - มินิมาร์ทสาขาอ่างทอง(เกาะสมุย)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

2.
แคชเชียร์(มินิมาร์ทสาขาคลองสน คลองแห้ง เมืองกระบี่ จ.กระบี่)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : กระบี่

3.
พนักงานประจำร้าน(มินิมาร์ทถนนหาดงาม(เกาะสมุย) แม่น้ำ(เกาะสมุย) เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย - หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

4.
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง(ก่อสร้าง)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
•เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (จบสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้
•ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงาน
• ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
•ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
•หากมีประสบการณ์
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

5.
ผู้ช่วยเซลล์น้ำดื่มเนสท์เล่(ภูเก็ต)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
2. มีมนุษยสัมพันธุ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3. มีใจรักในงานขายและบริการ
4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 (6 ล้อ)
6.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 13,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

6.
ช่างซ่อมรถยนต์
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป จบสาขาช่างยนต์
- ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน
- สามารถขับรถยนต์ได้
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก,รถเก๋ง,รถกระบะ อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถรื้อประกอบเครื่องยนต์ได้ทั้งระบบเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 2 และ 3,
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 16,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

7.
เซลส์ไบกอน(ขายลูกค้ากลุ่มโรงแรม)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศหญิง อายุ 25-40 ปี
2.จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
3.บุคลิกดี มีใจรักในงานขาย และงานบริการ
4.มีรถยนต์ส่วนตัว และใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
5.สามารถทำงานชั่วคราว ระยะเวลา 3 เดือนได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

8.
เซลล์เครดิต(ประจำ จ.กระบี่)(ศูนย์ยูนิชาร์ม)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า
2. อายุ 20-35 ปี
3. มีทัศนคติที่ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา
5. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง
6.ขับรถยนต์ได้ และม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 17,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

9.
แม่บ้าน(ประจำบ้านกะทู้)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง ศาสนาพุทธ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถซักผ้า-รีดผ้าได้
- สามารถทำอาหารได้บ้าง
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะ 8.00 น./กะ 10.00 น./กะ 11.00)
- ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง ไม่หยุดงานบ่อย
- สามารถเดินทางไปทำงานเองได้
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

10.
พนักงานผลิตชิ้นส่วนเหล็ก
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.มีความรู้ความสามาถในการใช้งานเครื่องจักร
2.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี(ช่างเชื่อม/ช่างโลหะ/ช่างเทคนิคโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน และ อดทดอดกลั้น
3.รู้จักการบริหารจัดการเวลา ให้ได้ชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด
4.มี
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

11.
โปรแกรมเมอร์
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
- จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- มีความรุ้เรื่อง C#,Ms SQL เป็นอย่างดี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้าน ERP หรือเขียนภาษา X++ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- มีทัศนคติที่ดีในกา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 25,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

12.
เซลล์Van (ประจำ จ.กระบี่)(ศูนย์ยูนิชาร์ม)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า
2. อายุ 20-35 ปี
3. มีทัศนคติที่ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา
5. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง
6.ขับรถยนต์ได้ และม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 17,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

13.
หัวหน้าดูแลโรงชำแหละหมู(รายเหมา)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงาน
- สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- ยอมรับสภาพแวดล้อมในการทำงานได้
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

14.
เซลส์อาเจ(จ.ภูเก็ต,จ.พังงา)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศหญิง-ชาย วุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่า
2. อายุ 20-35 ปี
3. มีทัศนคติที่ดี ขยัน มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น
4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ และตรงต่อเวลา
5. มีทักษะในการสื่อสาร ติดต่อประสานงาน และเจรจาต่อรอง
6.ขับรถยนต์ได้ และม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

15.
กุ๊กเบเกอรี่
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดวุฒิ
2.สามารถทำขนมเค้ก พาย Pastry(เพสตรี้) ได้
3.ทำงานเป็นกะได้
3.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 20,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

16.
พนักงานเช็คสินค้า(ประจำ กทม.)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง อายุ21 ปีขึ้นไป


- วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
- มีใจรักงานด้านบริการ
- บริษัทมีที่พักให้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

17.
ร.ป.ภ.
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- เข้างานเป็นกะได้
- ขับรถยนต์ได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 8 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

18.
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(มินิมาร์ทสาขามะเร็ต เกาะสมุย)
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย - หญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

19.
พนักงานเช็คสต็อก,พนักงานตรวจสินค้า(มินิมาร์ทสาขาเกาะพะงัน มะเร็ต(เกาะสมุย))
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศชาย - หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

20.
ผู้ช่วยกุ๊ก
บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการทำงาน
- มีประสบการณ์ครัวพนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

1 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

next page

Go to page :   1 | 2 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com