https://www.dailynews.co.th/wp-content/uploads/2021/09/1631345695937-1024x768.jpg
รับสมัครงานด่วน 39 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 236 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
กุ๊ก (ประจำมินิมาร์ทสาขาในลึก จ.สุราษฎร์ธานี)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
1.เพศหญิง ไม่จำกัดวุฒิ
2.สามารถทำอาหารได้หลากหลายเมนู
3.ทำงานเป็นกะได้
4.มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

2.
ผู้ช่วยเซลล์น้ำดื่มเนสท์เล่(ภูเก็ต)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
1. เพศชาย จบวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
2. มีมนุษยสัมพันธุ์ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3. มีใจรักในงานขายและบริการ
4.มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
5.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ประเภท 2 (6 ล้อ)
6.หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

3.
ช่างซ่อมรถยนต์

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป จบสาขาช่างยนต์
- ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน
- สามารถขับรถยนต์ได้
- มีประสบการณ์ด้านการซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก,รถเก๋ง,รถกระบะ อย่างน้อย 2 ปี
- สามารถรื้อประกอบเครื่องยนต์ได้ทั้งระบบเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 2 และ 3,
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 16,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

4.
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง(ก่อสร้าง)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
•เพศชาย วุฒิ ปวส. ขึ้นไป (จบสาขาที่เกี่ยวข้อง)
• สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้
•ขยัน ซื่อสัตย์ มีวินัยในการทำงาน
• ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
•ขับรถยนต์ได้มีใบขับขี่ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
•หากมีประสบการณ์
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

5.
พนักงานดูแลเครืองจักร

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
1.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี(สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีความรู้ความสามาถในการใช้งานเครื่องจักร
3.มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน และ อดทดอดกลั้น
4.รู้จักรการบริหารจัดการเวลา ให้ได้ชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด
5.มีสมาธิในการทำงาน ไม่ใจร้อน รู้จักควบคุม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 6 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

6.
โปรแกรมเมอร์

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
- จบวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- มีความรุ้เรื่อง C#,Ms SQL เป็นอย่างดี
- ถ้ามีประสบการณ์ด้าน ERP หรือเขียนภาษา X++ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
- มีทัศนคติที่ดีในกา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

7.
เจ้าหน้าที่ดับเพลิง

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
เพศชาย จบวุฒิ ม.3 ขึ้นไป
สามารถขับรถยนต์และรถบรรทุกได้(ถ้ามีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 14,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

8.
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง(ก่อสร้าง)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย จบวุฒิ ปวส.ขึ้นไป
2.สามารถอ่านแบบก่อสร้างได้
3.ขับรถยนต์ได้(มีใบขับขี่)
4.สามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้
5.มีความขยันอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

9.
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
1.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี(สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีความรู้ความสามาถในการซ่อม บำรุงเครื่องจักร
3.มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน และ อดทดอดกลั้น
4.รู้จักการบริหารจัดการเวลา ในการซ่อมเครื่องจักรในแต่ละงานที่รับมอบหมาย
5.มีสมาธิในการทำงาน ไม่ใ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

10.
พนักงานควบคุมเครื่องจักร

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ปวช. ขึ้นไป จบสาขาช่างกล หรือที่เกี่ยวข้อง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- ขยัน อดทน มีวินัยในการทำงาน
- หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

11.
พนักงานผลิตชิ้นส่วนเหล็ก

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
1.มีความรู้ความสามาถในการใช้งานเครื่องจักร
2.วุฒิการศึกษา ปวช,ปวส,ป.ตรี(ช่างเชื่อม/ช่างโลหะ/ช่างเทคนิคโลหะ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
2.มีวินัยในการทำงาน มีความขยัน และ อดทดอดกลั้น
3.รู้จักการบริหารจัดการเวลา ให้ได้ชิ้นงานตามเวลาที่กำหนด
4.มี
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

12.
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน(มินิมาร์ทสาขาเกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย - หญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

13.
กุ๊ก

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- หญิง/ชาย ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถประกอบอาหารเป็นหม้อใหญ่ๆได้
- สามารถทำขนมหวานได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- สามารถทำงานเป็นกะได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

14.
พนักงานประจำร้าน(มินิมาร์ทถนนหาดงาม(เกาะสมุย) แม่น้ำ(เกาะสมุย) เกาะพงัน จ.สุราษฏร์ธานี)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย - หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

15.
ร.ป.ภ.

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
- ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- เข้างานเป็นกะได้
- ขับรถยนต์ได้
- มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 8 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

16.
แคชเชียร์(มินิมาร์ทสาขามะเร็ต เกาะสมุย)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

17.
แคชเชียร์ - มินิมาร์ทสาขาอ่างทอง(เกาะสมุย)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

18.
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน - มินิมาร์ทสาขาอ่างทอง (เกาะสมุย)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย - หญิง วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป
- ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- สามารถทำงานเป็นกะได้ โยกย้ายสาขาได้
- มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- หาคนค้ำประกันเข้าทำงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

19.
แม่บ้าน(ประจำบ้านกะทู้)

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง ศาสนาพุทธ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- สามารถซักผ้า-รีดผ้าได้
- สามารถทำอาหารได้บ้าง
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (กะตี 8.00 น./กะ 10.00 น./กะ 11.00)
- ขยันซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ สุขภาพแข็งแรง ไม่หยุดงานบ่อย
- สามารถเดินทางไปทำงานเองไ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ต

20.
ผู้ช่วยกุ๊ก

บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด

4 มิถุนายน 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศหญิง
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีใจรักในงานบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความอดทนในการทำงาน
- มีประสบการณ์ครัวพนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นกะได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ภูเก็ตGo to page :   1 | 2 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com