http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/0/0/iTopPlus910169577122.png
บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด
http://itpreal.itopfile.com/ShareDrive/Template/5937939bf5224c3037293434/image/line.png
เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว และ รถรับ-ส่งพนักงานในนิคมอุตกรรมต่างๆ รวมถึงการซื้อ-ขายรถบัส บรรทุก
http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/1120/0/iTopPlus451178998932.jpg
http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus1441214078534.jpg http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus1110250776729.jpg http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus107110793564.jpg http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus743330788073.jpg
บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด
137/39 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 086-429-1087


https://www.jobpub.com/img/email_images/349.gif
Website : http://www.daorungtravel.com
รับสมัครงานด่วน 10 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 58 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
พนักงานขับรถบัสวิ่งโรงงาน สาขาบ่อวิน ชลบุรี

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน25-55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆทั้งสิ้น<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

2.
พนักงานขับรถบัส จังหวัดระยอง

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน25-55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆทั้งสิ้น<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ระยอง

3.
พนักงานขับรถบัส จ.ลำพูน

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
1. ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ
2. มีใบขับขี่ ป.2 ขึ้นไป
3. สามารถใช้ แอพพลิเคชั่น เช่น Line ฯ ในการสื่อสารได้
4. หากมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ลำพูน

4.
ช่างไฟซ่อมรถบัส สาขาบ่อวิน ชลบุรี

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
-จัดสรรลำดับการทำงานของซ่อม
-ประสานงานกับผู้จัดซื้ออะไหล่
-เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวงานด้านอะไหล่รถบัสโดยสารเป็นอย่างดี
-เป็นผู้ที่มีความใส่ใจในรายละเอียดการทำงาน
-มีความรับผิดชอบงาน แก้ไขปัญหาหน้างานได้รวดเร็ว
-มีความกระตือรือร้นในการ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

5.
พนักงานคีย์ข้อมูล ปลวกแดง ชลบุรี

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
เพศหญิง อายุ 25 - 40 ปี

ประสานงานกับโรงงาน
- บันทึกข้อมูลเอกสารผ่านทางโปรแกรมของบริษัทการเติมน้ำมัน ซื้อของ และสรุปรายรับ-รายจ่าย
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สาขาบ่อวิน ชลบุรี
ติดต่อสมัครงานได้ที่

... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

6.
เจ้าหน้าที่จัดทัวร์ท่องเที่ยว

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Word,Excel,PPT ได้
2. สามารถใช้สื่อ Social Media ได้ (Facebook,Line,Lineadd)
3. มีความตั้งใจในการทำงาน
4. สามารถอดทนต่อสภาวะกดดันได้ เนื่องจากต้องพบปะพูดคุยกับลูกค้า
5. สามารถสื่อสารกับพนักงานขับรถ(ผู้ชา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่

7.
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย (จป.) สมุทรปราการ

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
1.ตรวจสอบสภาพรถบัสโดยสารทั่วไป ทำ Check sheet ทุกสัปดาห์
2.คุณภาพการบริการของลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
3.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถ และมีความรู้เรื่องอะไหล่เป็นอย่างดี
4.การตอบปัญหา การแก้ไขลูกค้า
5.การสุ่มตรวจแอลกอฮอลล์ สารเสพติด แ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

8.
พนักงานขับรถบัสวิ่งโรงงาน สมุทรปราการ

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน25- 55 ปี
มีความรับผิดชอบงาน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

9.
พนักงานขับรถตู้ จ.สมุทรปราการ

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน 25-55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆทั้งสิ้น
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

10.
พนักงานขับรถตู้โรงงาน สาขาบ่อวิน ชลบุรี

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 กันยายน 2566

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน 25- 55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรง


... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 14,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : ชลบุรี


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com