http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/0/0/iTopPlus910169577122.png
บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด
http://itpreal.itopfile.com/ShareDrive/Template/5937939bf5224c3037293434/image/line.png
เป็นบริษัทเกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว และ รถรับ-ส่งพนักงานในนิคมอุตกรรมต่างๆ รวมถึงการซื้อ-ขายรถบัส บรรทุก
http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/1120/0/iTopPlus451178998932.jpg
http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus1441214078534.jpg http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus1110250776729.jpg http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus107110793564.jpg http://itp1.itopfile.com/ImageServer/9f3d3609a781c98f/275/0/iTopPlus743330788073.jpg
บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด
137/39 หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร. 086-429-1087


https://www.jobpub.com/img/email_images/349.gif
Website : http://www.daorungtravel.com
รับสมัครงานด่วน 13 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 65 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
พนักงานขับรถตู้ผู้บริหาร จ.เชียงใหม่

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
1. มีใบขับขี่ ป.2 ขึ้นไป
2. ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ
3. สามารถใช้แอพพลิเคชั่นในการสื่อสารได้ เช่น line , แอพแปลภาษา
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือญี่ปุ่น ได้บ้าง
5. หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงใหม่

2.
ช่างไฟซ่อมรถบัส บ่อวิน ชลบุรี

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
-จัดสรรลำดับการทำงานของซ่อม
-ประสานงานกับผู้จัดซื้ออะไหล่
-เป็นผู้มีความรู้เกี่ยวงานด้านอะไหล่รถบัสโดยสารเป็นอย่างดี
-เป็นผู้ที่มีความใส่ใจในรายละเอียดการทำงาน
-มีความรับผิดชอบงาน แก้ไขปัญหาหน้างานได้รวดเร็ว
-มีความกระตือรือร้นในการ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

3.
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย (จป.) เชียงใหม่

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
1.ตรวจสอบสภาพรถบัสโดยสารทั่วไป ทำ Check sheet ทุกสัปดาห์
2.คุณภาพการบริการของลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
3.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถ และมีความรู้เรื่องอะไหล่เป็นอย่างดี
4.การตอบปัญหา การแก้ไขลูกค้า
5.การสุ่มตรวจแอลกอฮอลล์ สารเสพติด แ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

4.
ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย (จป.)

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
ลักษณะงาน
1.ตรวจสอบสภาพรถบัสโดยสารทั่วไป ทำ Check sheet ทุกสัปดาห์
2.คุณภาพการบริการของลูกค้า ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
3.ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถ และมีความรู้เรื่องอะไหล่เป็นอย่างดี
4.การตอบปัญหา การแก้ไขลูกค้า
5.การสุ่มตรวจแอลก
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

5.
พนักงานขับรถบัส บ่อวิน ชลบุรี

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน25-55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆทั้งสิ้น<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

6.
พนักงานขับรถบัส จ.สมุทรปราการ

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน25- 55 ปี
มีความรับผิดชอบงาน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

7.
พนักงานขับรถบัส จ.ระยอง

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน25-55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆทั้งสิ้น<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : ระยอง

8.
พนักงานขับรถบัส จ.ลำพูน

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
1. ตรงต่อเวลา รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ
2. มีใบขับขี่ ป.2 ขึ้นไป
3. สามารถใช้ แอพพลิเคชั่น เช่น Line ฯ ในการสื่อสารได้
4. หากมีประสบการณ์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : ลำพูน

9.
พนักงานขับรถตู้ บ่อวิน

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน 25- 55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรง


... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
จังหวัด : ชลบุรี

10.
เลขานุการ จ.สมุทรปราการ

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติผู้สมัคร
1.มีประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี อายุ 30 ปีขึ้นไป ติดต่อประสานงานผู้ใหญ่ หรือชาวต่างชาติ (พูดภาษาอังกฤษ หรือจีนได้ พิจารณาเป็นพิเศษ)
2.บริหารจัดการเวลาตัวเองได้ดี สามารถทำงานหลากหลายในเวลาเดียวกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 19,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

11.
พนักงานขับรถตู้ สมุทรปราการ

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน25-55 ปี
มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
ดูแลรักษาความสะอาดรถ
สามารถนอนในรถได้ หรือปลายทางได้
มีความรับชอบต่อหน้าที่
มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 - ท.4
ไม่เกี่ยวข้องสารเสพติด
ไม่มีประวัติอาชญากรรม
ไม่มีโรคร้ายแรงใดๆทั้งสิ้น<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

12.
พนักงานคีย์ข้อมูล บ่อวิน ชลบุรี

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
เพศหญิง อายุ 20 - 40 ปี

ประสานงานกับโรงงาน
- บันทึกข้อมูลผ่านทางโปรแกรมของบริษัทการเติมน้ำมัน ซื้อของ และสรุปรายรับ-รายจ่าย
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ติดต่อสมัครงานได้ท
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : ชลบุรี

13.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนและกฎหมายรถโดยสาร สมุทรปราการ

บริษัท ดาวรุ่งทราเวล จำกัด

30 พฤศจิกายน 2565

คุณสมบัติ  :
1.มีความรู้ทางด้านเอกสารเกี่ยวกับกรมขนส่ง
2.ขับรถยนต์ได้ เดินทางไปต่างจังหวัดได้
3.จัดการต่อภาษี/พรบ./ประกันภัย รถทั้งหมดของบริษัทได้
4.สามารดพูดคุยเจรจาต่อรองงานได้
5.เข้าใจระบบงานเอกสาร การตรวจสอบระบบออนไลน์ของ GPRS
6.มีมนุษยสัมพัน
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com