โรงเรียนเอกชนเปิดสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษา
ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเข้าร่วมงานหลายตำแหน่ง
โรงเรียนเอกปัญญา
290 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ 46150

Tel : 043-823457, 081-260-6611,  FAX : 043-823457


https://www.jobpub.com/img/email_images/361.gif
Website : http://www.eakpanya.ac.th
รับสมัครงานด่วน 20 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 24 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

2.
อ.ชีวะ

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

3.
อ.ชีวะ

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

4.
ครูเคมี

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

5.
บาริสต้า

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

6.
อ.ฟิสิกส์

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

7.
ครูแนะแนว

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

8.
กุ๊ก

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

9.
ครูปฐมวัย

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

10.
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.จบปริญญาโทด้านการบริหารการศึกษา
2.มีประสบการณ์ด้านการสอนและการบริหารโรงเรียนอย่างน้อย 5 ปี หรือ
3.เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย 3ปี
4. มีภาวะผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์ ที่ดีกับผู้ร่วมงาน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

11.
ครูคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ กราฟิก สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

12.
ครูสอนภาษาอังกฤษ

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.จบปริญญาตรีด้านการสอนภาษาอังกฤษ
2.สามารถสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

13.
ครูคอมพิวเตอร์

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.จบการศึกษาปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
2. มีความสามารถด้านออกแบบงานกราฟฟิค
3. สามารถออกแบบ website ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

14.
ครูสอนภาษาจีน

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.จบปริญญาตรีด้านการสอนภาษาจีนหรือที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาได้เป็นอย่างดี
3.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

15.
ครูติวเตอร์ คณิต วิทย์.อังกฤษ ไทย.สังคม

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
 

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์

16.
ครูคณิตศาสตร์

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
อายุไม่เกิน 45 ปี
จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี
รักในวิชาชีพครู


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

17.
ครูภาษาไทย

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :


อายุไม่เกิน 45 ปี
จบปริญญาตรีคุรุศาสตร์สาขาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนไม่ต่ำกว่า 2 ปี
รักในวิชาชีพครู


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

18.
ครูสังคม

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
 จบป.ตรีทางการศึกษาสาขาสังคมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องรักในวิชาชีพครูมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

19.
ครูวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
 

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กาฬสินธ์

20.
เจ้าหน้าที่ธุรการ การเงิน การบัญชี

โรงเรียนเอกปัญญา

3 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. อนุปริญญา ขึ้นไป
2. มีความอดทน รับผิดชอบ ซื่อสัตย์
3. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กาฬสินธ์


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com