Sahathanee Marketing Co., Ltd.

จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า มือถือ อุปกรณ์ไอที
Sahathanee Marketing Co., Ltd.
99/15 หมู่ 12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000

Tel : 053-774774


Website : http://www.sahathanee.com

Facebook :
sahathanee.m
รับสมัครงานด่วน 11 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 22 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
ธุรการ/การเงิน สาขา แม่สาย จ.เชียงราย

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft ต่างๆ
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อมจะเรียนรู้งาน
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 9,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

2.
พนักงานดูกล้องวงจรปิด

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
2.สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เดินทางไปกลับได้
3.มีไหวพริบ ช่างสังเกต
4.ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
5.มีบัตรประจำตัวคนพิการ
6.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

3.
พนักงานสินเชื่อ สำนักงานใหญ่/สาขาพญาเม็งราย/ สาขาพาน /สาขาห้วยไคร้

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี, ตั้งใจทำงานและมีความรับผิดชอบในหน้าที่


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

4.
พนักงานขาย ประจำสาขาเชียงของ/สาขาพญาเม็งราย/สาขาแม่จัน

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศ ไม่จำกัด อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- มีใจรักงานบริการ บุคลิกดี มีไหวพริบ
- มีความรู้พื้นฐาน ด้านเครื่องใช้ไฟฟ้า, IT
- มีความรู้พื้นฐานโปรแกรม Microsoft Word
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และพร้อม
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

5.
พนักงานตรวจสอบสินค้า

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย/หญิง อายุ 22ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีไวพริบ ขยัน ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ และมีความละเอียดรอบคอบ
- มีทัศนคติที่ดี ตั้งใจทำงาน และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี


... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

6.
ช่างบริการ

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวช. ขี้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐาน การติดตั้งและตรวจเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น
- มีใจรักงานบริการ
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจ

ผลตอบแทน
- ค
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

7.
แม่บ้าน

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิ
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าทีตัวเอง
- ต้องการคนตั้งใจทำงาน

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน/ปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
-
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 8,000 - 9,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

8.
พนักงานคลังสินค้า

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขี้นไป
- ร่างการแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความตั้งใจทำงาน
- มีใบขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6 วัน / ปี<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 8,000 - 9,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

9.
หัวหน้าแผนกบุคคล

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้ในการบริหารงาน และมีความเป็นผู้นำสูง
- มีความรู้และความเข้าใจงานฝ่ายบุคคลเป็นอย่างดี
- สามารถวิเคราะห์ข้อมูล
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

10.
ผู้จัดการสาขาแม่อาย

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย อายุ 30-45 ปี
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความเป็นผู้นำ มีกระตือรือร้น ซื่อสัตย์
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถทำงานต่างอำเภอได้
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ตั้งใจทำงาน

ผลตอบแทน
- ค่าตำแหน่ง
- ค
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

11.
พนักงานขับรถ 6ล้อ

Sahathanee Marketing Co., Ltd.

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีใบขับขี่ ประเภท 2
- ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และมีรับผิดชอบ
- สามรถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี
- มีน้ำใจช่วยเหลือกันในการทำงาน

ผลตอบแทน
- ค่าเที่ยว
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com