บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

Design, Manufacture and Service of Jigs & Fixtures, Machinery Parts, Toolings and Engineering Parts
บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด
138/71 หมู่ 8 ซอยธรรมเจริญ ถนนรางรถไฟเก่า ต.บางด้วน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

Tel : 02-756-4069,  FAX : 02-384-7824


Website : http://www.chongthai.co.th
รับสมัครงานด่วน 11 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 46 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
ช่างประกอบ-ทำสี

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (มีประสบการณ์) / ปวช.-ปวส.
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- เครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื่องมือช่างพื้นฐาน
- อ่านแบบงาน (DWG.) /สัญลักษณ์พื้นฐาน
(ค่าจ้าง ตามแต่ตกลงกันค่ะ)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

2.
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ CAD (Process Control)

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ปวช.-ปวส. เครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- สามารถใช้ COMPUTER และ Program เขียนแบบได้
- ความสามารถด้านานออกแบบเครื่องกล
- เครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

3.
ช่าง กลึง/ไส (Milling)

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (มีประสบการณ์) / ปวช.-ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- สามารถใช้เครื่องจักรได้
- เครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื่องมือช่างพื้นฐาน
- อ่านแบบงาน (DWG.
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

4.
เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป / ปวช.
- อายุ 21 ปีขึ้นไป
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- สามารถใช้ COMPUTER ได้
- การจัดเก็บ จัดเรียง คำนวณ ตรวจสอบ วัตถุดิบ และสินค้า
- การเคลื่อนย้ายสินค้า โดยการใช้ เครน/Hand lift
(ค่าจ้าง ตามแต่ตกลงกั
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

5.
ช่าง CNC

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (มีประสบการณ์) / ปวช.-ปวส. ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- สามารถใช้เครื่องจักร CNC /M Code ,G Code
- เครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื่องมือช่างพื้นฐาน
-
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 10 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

6.
ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็คทรอนิคส์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- ความรู้ด้านงานเครื่องจักร ส่วนประกอบ
- เครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื่องมือช่
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

7.
พนักงานทั่วไป

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- ครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื่องมือช่างพื้นฐาน
- อ่านแบบงาน (DWG.) /สัญลักษณ์พื้นฐาน
(ค่าจ้าง ตามแต่ตกลงกันค่ะ)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

8.
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ปวช.-ปวส. เครื่องกล และวัสดุ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- ความสามารถในการใช้ COMPUTER
- เครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื่องมือวัดละเอียด /เครื่องมือช่างพื้นฐาน
-
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

9.
ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป (มีประสบการณ์) / ปวช.-ปวส. ช่างเชื่อม ช่างโลหะ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- สามารถใช้เครื่องเชื่อมได้
- เครื่องมือวัดพื้นฐาน / เครื่องมือช่างพื้นฐาน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

10.
พนักงานธุรการ

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ปวช.-ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องตามสายงานของฝ่าย
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- สามารถใช้ COMPUTER และ Microsoft office ได้
- สามารถใช้อุปกรณ์สำนักงานได้
- สามารถทำงานเอกสารได้
(ค่าจ้าง ตา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ

11.
เจ้าหน้าที่ ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

บริษัท จงไทยรุ่งเรือง จำกัด

6 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
- วุฒิ ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม / เทียบเท่า
- อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
- ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร / รด.
- สามารถใช้ COMPUTER ได้
- มีความรู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สามารถจัดการ /ควบคุมงานเกี่ยวกับความปลอดภัย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : สมุทรปราการ


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com