บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด

ประกอบธุรกิจ ร้านอาหาร สถานบันเทิง โรงแรม
บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด
265 ถนนข้าวสาร แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


Facebook :
buddy.khaosan
Line ID : 0613862718
รับสมัครงานด่วน 24 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 34 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
Commis I (ร้านมันเซ ถนนข้าวสาร)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ในด้านการทำอาหาร
2.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3.รับวัคซีนครบ
4.อายุ 20 ปีขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
Captain Bartender (ร้านมันเซ ถนนข้าวสาร)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีความรู้และชำนาญเรื่องเครื่องดื่ม ค๊อกเทลต่างๆ
2.มีภาวะเป็นผู้นำ
3.มีความรับผิดชอบ
3.ทำงานด้านเอกสารได้
4.รับวัคซีนครบ
5.รับอายุ 20 ปีขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3.
พนักงานยกอาหาร (ร้านกินลมชมสะพาน) ซอย 3

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
2.มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4.
Commis I (ครัวไทย) ร้านกินลมชมสะพาน สามเสนซอย 3

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ครัวไทยมา
2.รับวัคซีน ครบ
3.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5.
รีเซฟชั่น (ร้านกินลมชมสะพาน) สามเสนซอย 3

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีมนุษยสัมพันธ์
2.ฟัง-พูด เข้าใจ มีทักษะในการสื่อสาร กรณีในการให้ข้อมูลลูกค้า ถ้าได้ภาษาอังกฤษ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
3.มีความรับผิดชอบ
4.เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6.
พนักงานขับรถ(แผนกจัดซื้อ) ประจำสำนักงานถนนข้าวสาร

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.) มีใบอนุญาตขับรถยนต์
2.) ขับรถเกียร์ธรรมดาได้ (รถกระบะ)
3.) อายุ 21-45 ปี
4.) ไม่จำกัดวุฒิ (อ่านออก-เขียนได้)
5.) ซื่อสัตย์ สุจริต
6.) มีความรับผิดชอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

7.
Commis I (ครัวจีน) ประจำร้านกินลมชมสะพาน สามเสนซอย 3

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
2.มีประสบการณ์ครัวจีน
3.รับวัคซีนครบ 3 เข็ม
4.อายุไม่เกิน 50 ปี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8.
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.) ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เกิน 45 ปี
2.) ไม่มีโรคประจำตัว , ร่างกายแข็งแรง
3.) อ่านออก/เขียนได้ (ต้องจดรายงานจุดที่ตนเองรับผิดชอบในแต่ละวัน)
4.) รับวัคซีนครบ 3 เข็ม
5.) สามารถเวียนกะได้ ในกรณี ที่มีการผลัดเวร
6.)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

9.
แคชเชียร์ (ร้านบัดดี้ เบียร์ ถนนข้าวสาร)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ 1-2 ปี (พร้อมเรียนรู้ระบบงาน)
2.ซื่อสัตย สุจริต
3.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
4.มีความรอบคอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10.
เสริ์ฟ (ร้านกินลมชมสะพาน)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.มีใจรักในงานบริการ
3.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
4.เพศชาย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

11.
Captain Bartender (ร้านบัดดี้ เบียร์) ถนนข้าวสาร

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.เพศชาย
3.ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไป
4.ทำงานเอกสาร และใช้คอมพิวเตอร์ได้
4.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

12.
Bartender (ร้านบัดดี้ เบียร์) ถนนข้าวสาร

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.เพศชาย
3.ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
4.มีความรับผิดชอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13.
เสริฟ์ (ร้านมันเซ ถนนข้าวสาร)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
2.รับวัคซีนครบ
3.อายุ 20 ปีขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

14.
Commis I (ครัวไทย) ร้านมอลลี่บาร์ ถนนข้าวสาร

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์
2.รับวัคซีน ครบ
3.ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
4. ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

15.
Bar Boy (ร้านมันเซ ถนนข้าวสาร)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.เพศชาย
2.อายุ 20 ปีขึ้นไป
3.มีความรับผิดชอบ,ตรงต่อเวลา
4.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

16.
Chef de partie (ร้านมันเซ ถนนข้าวสาร) ครัวเกาหลี

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ ด้านอาหารเกาหลี (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3.มีภาวะผู้นำ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

17.
captain (เสริ์ฟ) ร้านบัดดี้ เบียร์ (ถนนข้าวสาร)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.ประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
2.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
3.มีทัศนคติที่ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

18.
Bartender (ร้านมอลลี่ บาร์) ถนนข้าวสาร

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.เพศชาย
3.ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
4.มีความรับผิดชอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 9,000 - 10,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

19.
แคชเชียร์ (ร้านมอลลี่ บาร์) ถนนข้าวสาร

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ 1-2 ปี
2.ซื่อสัตย สุจริต
3.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
4.มีความรอบคอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

20.
แคชเชียร์ (ร้านกินลมชมสะพาน)

บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด (คุณพิณ)

7 กรกฎาคม 2565


คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ 1-2 ปี
2.ซื่อสัตย สุจริต
3.มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
4.มีความรอบคอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานครGo to page :   1 | 2 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2022 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com