บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์อีซูซุเจ้าแรกของจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการกว่า 40 ปี
บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด
106/16-17 หมู่ 11 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

Tel : 095-145-1818E-mail : Hrhornbillgroup@gmail.com
รับสมัครงานด่วน 16 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 26 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
ช่างเทคนิครถยนต์ไฟฟ้า

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขา เทคนิคยานยนต์ ไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักงานบริการ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส
- มีเหตุมีผล ช่างสังเกต


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

2.
ที่ปรึกษาการขาย รถใหญ่

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
- ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีใจรักงานขาย และ มีประสบการณ์ด้านรถจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

3.
ครูฝึกขาย

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- ไม่จำกัดเพศ อายุ 23-35 ปี
- วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
- รักงานขาย มีทักษะการสื่อสารที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถขับขี่รถยนต์ได้, มีใบขับขี่รถยนต์
- หากมีประสบการณ์งานขาย จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

4.
ครูฝึกช่าง

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศ ชาย
- มีร่างกายแข็งแรง
- มีความอดทน ระเอียดรอบครอบ
- มีความสามารถทางด้านการคำนวณ
- มีใจรักการบริการ มีความซื่อสัตย์
- มีประสบการณ์ด้านช่างยนต์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

5.
พนักงานเดินอะไหล่

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านงานอะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

6.
สโตร์อะไหล่

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย
- วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านงานอะไหล่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

7.
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- ชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์​ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ด้าน network
-มีความรู้ทางด้านระบบต่าง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

8.
พนักงานอาคารและสถานที่

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- เพศชาย
- วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ
- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง อาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปะปา และควบคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

9.
ที่ปรึกษาการขาย

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
-สำเร็จการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
-มีใจรักการบริการ
-ยิ้มแย้มแจ่มใส
-สามารถขับรถยนต์ได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

10.
พนักงานทะเบียนประกันภัย

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
- ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์
- มีใจรักงานขาย และ มีประสบการณ์ด้านประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

11.
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
- ขับรถได้ มีใบอนุญาตขับรถยนต์(พิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีใจรักงานบริการ
- ยิ้มแย้มแจ่มใส


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

12.
กราฟิกดีไซน์

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก/มัลติมีเดีย/นิเทศศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความคิดสร้างสรรค์


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

13.
พนักงานมารตฐานการทำงาน

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ บริหารงานบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีใจรักในงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

14.
เลขานุการ

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
คุณสมบัติ
- ชาย
- วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
- มีความละเอียดรอบคอบ รักงานบริการ
-ตรงต่อเวลา
-สามารถขับรถยนต์ได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

15.
พนักงานต้อนรับ

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
-เพศชาย
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
- มีร่างกายแข็งแรง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย

16.
ที่ปรึกษางานบริการ

บริษัท อีซูซุเชียงราย จำกัด

8 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  :
- ไม่จำกัดเพศ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีเหตุมีผล ช่างสังเกต


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : เชียงราย


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com