ลีการเดนส์ โฮเต็ล

บริษัท ลีการ์เดนส์โฮเต็ล จำกัด

โรงแรม ลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด
29 ถ.ประชาธิปัตย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร. 088-788-6975
รับสมัครงานด่วน 11 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 33 อัตรารับ

 
1. ธุรการห้องแม่บ้าน
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.สำเร็จการศึกษาด้าน ปวส.ถึงปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
2.สามารถทำงานเป็นกะได้
3.มีความชำนาญการใข้คอมพิวเตอร์
4.มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี
5.ทำงานเป็นทีม มีความยืดหยุ่น


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
2. ช่างงานเลี้ยง
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานไอที ระบบคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์ค
2.ทำงานความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
3.มีใจรักด้านงานบริการ มีความกระตือรือร้น
สวัสดิการ
1.อาหาร 3มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ
5.โบนัสประจำปี


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 13,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
3. สจ๊วต
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.ขยัน อดทน
2.มีความยืดหยุ่นด้านเวลา
3.มีทักาะการทำงานเป็นทีม


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
4. พนักงานซักรีด(ชาย)
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.รักงานบริการ
2.ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน
3.มีความยืดหยุ่น
4.เรียนรู้งานตามระบบที่บริกำหนด
สวัสดิการ
1.อาหาร 3 มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือต่างๆ
5.โบนัสประจำปี


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
5. แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก(รูมเมด)
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.มีใจรักงานบริการ
2.มีระเบียบวินัยขั้นพื้นฐาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
3.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
4.เงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ
5.โบนัสประจำปี


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 8 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
6. พนักงานประจำร้านเครื่องดื่ม
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.เรียนรู้งานเร็ว รักงานบริการ
2.สื่อสารภาษาต่างประเทศได้ในระดับพื้นฐาน(อังกฤษ,จีน,มาลายู)
3.สามารถทำงานเป็นกะได้

สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3มื้อ
2.ชุดพนักงานฟรี
3.เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
7. พนักงานครัวห้องอาหาร
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.มีประสบการณ์ด้านร้านอาหารบุฟเฟ่ท์ชาบู
2.รักความสะอาด/ใส่ใจลูกค้า
3.มีความคล่องแคล่ว ว่องไว
4.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
4.เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ
5.โบนัสประจำปี


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
8. พนักงานต้อนรับ
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น
2.สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ชัดเจนอย่างน้อย 1ภาษา( จีน อังกฤษ มาลายู)
3.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3 มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือด้านอื่นๆ
5.โบนัสประจำปี
6.ค่ากะดึก


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 14,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
9. พนักงานจัดเลี้ยง(ชาย)
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.มีใจรักงานบริการ
2.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาได้
3.มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
4.เงินช่วยเหลือต่างๆ
5.โบบัสประจำปี


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
10. คลีนเนอร์พลาซ่า/โรงแรม
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.รักความสะอาด
2.มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
3.มีทักษะด้านงานบริการ
4.มีพื้นฐานการใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานแม่บ้าน
สวัสดิการ
1.อาหาร 3 มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ
5.โบนัสประจำปี


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 12,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา

 
11. ช่างระบบ
บริษัท ลีการเดนส์ โฮเต็ล จำกัด

 
5 ธันวาคม 2566
  คุณสมบัติ  :
1.มีทักษะพื้นฐาน ด้านงานไฟฟ้าภายในอาคาร
2.สำเร็จการศึกษาช่างไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ระดับ ปวช-ปวส.
3.มีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
4.สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการพนักงาน
1.อาหาร 3มื้อ
2.ทุนการศึกษาบุตร
3.ตรวจสุขภาพประจำปี
4.เงินช่วยเหลือด้านต่างๆ
5.ค่ากะดึก
6.โบนัสประจำปี


ลงประกาศงานดูรายละเอียดทั้งหมด

เงินเดือน : 13,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ทำงานที่ : สงขลา


Go to page :   1 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com