สมาคมราชกรีฑาสโมสร

สมาคมราชกรีฑาสโมสรและสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับ เป็นสมาคมฯ ที่ประกอบกิจการเกี่่ยวกับกีฬาและสันทนาการ โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกีฬาและสันทนาการให้กับสมาชิก รวมถึงการจัดกิจกรรมการกุศลของเหล่าสมาชิกเพื่อช่วยเหลือสังคม เป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่าร้อยปี สมาคมฯ ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ในย่านเศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯ ซึ่งมีสมาชิก กว่า 30,000 คน นอกจากนี้ ยังมีห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ยง ให้บริการแก่สมาชิก และในแต่ละเดือนก็จะมีม้าแข่ง 2 ครั้งต่อเดือน
สมาคมราชกรีฑาสโมสร
1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel : 02-028-7272 ต่อ 1282


Website : https://www.rbsc.org


TheRoyalBangkokSportsClub
รับสมัครงานด่วน 46 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 83 อัตรารับ

1.
Assistant Safety Manager
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
- อายุ 35 - 40 ปี
- เพศชาย และเพศหญิง
- ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านความปลอดภัย
- ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยอย่างน้อย 8 - 10 ปี
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีทั้ง การฟัง การสนทนา การอ่าน และการเขียน


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

2.
ช่างสี
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
3. หากมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงและช่างอาคาร 1 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

3.
ช่างแอร์
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านระบบปรับอากาศ 1 ปีขึ้นไป
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

4.
Plumber
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างก่อสร้าง
และช่างกลโรงงาน
3. ผ่านการทำงานพื้นฐานก่อสร้างเบื้องต้นมาแล้ว อย่างน้อย 1-2 ปี
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ดี
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

5.
Mechanic
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์
หรือ Mechtronic
3. มีประสบการณ์ทำงานด้านช่างอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

6.
ช่างยนต์
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือ Mechtronic
3. มีประสบการณ์งานด้านช่างเครื่องยนต์และช่างอาคาร อย่างน้อย 1 ปี
4. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
5. สุขภาพร่างกาย แข็งแรง
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

7.
Sous Chef
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 28 - 40 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ทำงานตำแหน่ง Sous Chef 2 - 5 ปี
4. มีความสามารถทำอาหาร Thai - Western Cuisine
5. มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารเป็นอย่างดี
6. สามารถควบคุม ดูแล สต็อกของวัตถุดิบภายในครัวได้
7. มีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารเป็นอย่างดี ผ่านการทำงานในระบบ GMP และFood Safety
8. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
9. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และ MS Outlook เบื้องต้นได้
10. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สุจริต มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

8.
Cook Helper
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 21 - 45 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป
3. สามารถทำงานตามตารางงาน ทำงานล่วงเวลาได้
4. รักงานด้านการทำอาหาร ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

9.
Bartender
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 25 - 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
4. สามารถใช้งาน MS Excel, MS Word ได้
5. มีประสบการณ์ด้านการผสมเครื่องดื่มอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
6. รักงานด้านบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

10.
Waiter / Waitress
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
2. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านบริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. รักงานด้านบริการ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 7 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

11.
Service Captain/ Bar Captain
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 30 - 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป
3. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการ 5 ปีขึ้นไป
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

12.
Mechanic (Tote)
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 22 ปีขึ้นไป
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) ขึ้นไป สาขาไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์
อิเล็คทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์
3. หากมีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน พอใช้
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

13.
Assistant Totalisator Manager
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
Qualification requirements for the position are:
• Bachelor’s Degree in Electrical or Computer Engineering.
• At least more than 10 years’ experience in computer maintenance.
• Demonstrated experience on VAX computer and RMS operating system would be highly advantage.
• Fluently written and spoken English.
• Candidates of Thai nationally are preferred.


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

14.
Web Administrator
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 24 - 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustratorได้
4. สามารถเขียนโปรแกรม Front End และ Back End ได้
5. สามารถเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา Dart, C#, JavaScript, HTML, CSS
6. สามารถใช้ Flutter Framework ในการเขียน Mobile App ได้
7. มีประสบการณ์ทำงานออกแบบและเขียนเว็บไซต์ 1 ปีขึ้นไป
8. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

15.
Programmer
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 24 - 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Dart , C# , JavaScript ได้
4. สามารถเขียนโปรแกรม Front End และ Back End ได้
5. สามารถใช้ Flutter Framework และ เขียน Mobile App ได้
6. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
7. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

16.
Senior Programmer
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
Qualifications:
1. Bachelor’ s degree in Computer Science, Information Technology or any related fields
2. 3 years+ experience in programming and software development.
3. Experienced in development language e.g. Python, Dart, HTML, CSS, PHP, SQL.
4. Having knowledge in RestAPI, GraphQL, cloud functions, cloud app service, DevOp, Git


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

17.
Assistant IT Manager (Infrastructure and Security)
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
Qualifications:
1. Bachelor’ s degree preferred, Azure, CISCO, VMWare Certification preferred.
2. 4 -8 years of infrastructure and security management experience.
3. Proficiency in Active Directory, network, Firewall, DRP and BCP required.
4. Must possess strong cross team/group/org collaboration skills; ability to foresee and analyze infrastructure risks, develop risk management plan and mitigate subsequent issues.
5. Must have excellent communication skills and strong management skills.
6. If you possess the desired skills, are results-oriented, and desire working for rapidly growing company, we’ d love to hear from you.


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

18.
Assistant Marketing and Promotion Manager/ Manager
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
Qualifications:
• Bachelor’s or higher degree in Marketing, Business Administration or any related field.
• Minimum 5 years experiences in this role.
• Detail oriented, creative and analytic.
• Strong organizational skills, ability to handle multiple tasks, meet deadline and manage priorities.
• Fluent in both written and spoken English.


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

19.
พนักงานบัญชี (GL)
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 25 - 35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
4. มีประสบการณ์งานบัญชี 1 ปีขึ้นไป
5. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้พอใช้
6. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

20.
Officer (Guest Relation)
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

คุณสมบัติ  :
1. อายุ 21 - 35 ปี
2. สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
3. มีประสบการณ์งานด้านบริการ 1 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5. ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานด้านบริการ
6. สามารถทำงานล่วงเวลา และทำงานเป็นกะตามตารางงานได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด

5 ธันวาคม 2566

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

next page

Go to page :   1 | 2 | 3 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com