Jobpub.com Logo
 
สุรินทร์ > อำเภอเมืองสุรินทร์

งาน อำเภอเมืองสุรินทร์ สุรินทร์

งานตามแขวง/ตำบล :

| ตำบลในเมือง | ตำบลตั้งใจ | ตำบลเพี้ยราม | ตำบลนาดี | ตำบลท่าสว่าง | ตำบลสลักได | ตำบลตาอ็อง | ตำบลสำโรง | ตำบลแกใหญ่ | ตำบลนอกเมือง | ตำบลคอโค | ตำบลสวาย | ตำบลเฉนียง | ตำบลเทนมีย์ | ตำบลนาบัว | ตำบลเมืองที | ตำบลราม | ตำบลบุฤาษี | ตำบลตระแสง | ตำบลแสลงพันธ์ | ตำบลกาเกาะ |
พบงานทั้งสิ้น 43 ตำแหน่ง จาก 3 บริษัท รวมทั้งสิ้น 107 อัตรารับ

หรือลอง : ดูงานทั้งหมดใน จังหวัดสุรินทร์


1.
พนักงานปั๊มแก็ส
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
สนใจติดต่อ 089-8458883 , 089-7534978


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

2.
จป วิชาชีพ
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : มีประสบการณ์งาน จป วิชาชีพไม่น้อยกว่า 2 ปี

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 15,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

3.
เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : -เพศชาย วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไปทุกสาขา อายุ 24 ปีขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน
-สามารถทำงานเป็นทีมได้
-ตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

4.
พนักงานคลัง/จัดส่ง
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : -เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการ
-ขยัน อดทน ซื้อสัตย์
-ทำงานหนักได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

5.
ธุรการคลัง
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ระดับ ปวส
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีใจรักงานบริการ
ทำงานเป็นทีมได้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

6.
หัวหน้าแพลนท์ปูน(สาขานิคมฯ จ.อุดรธานี)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา หรือ ก่อสร้าง
อายุ 27 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานก่อสร้างหรือโยธาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน ซื่อสัตย์อดทน ตรงต่อเวลา
เป็นคนช่างสังเกตและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

7.
พนักงานขับรถ(สาขาอุดรธานี)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : -มีใบขับขี่ ท3 ขึ้นไป
-เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
-สามารถทำงานหนักได้ มีใจรักงานบริการ
**ขยัน อดทน ซื้อสัตย์


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

8.
QC/โยธา (สาขาศีขรภูมิ สาขาสุรินทร์)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ด้านคอนกรีตผสมเสร็จจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

9.
พนักงานขับรถแม็คโคร
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิ
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ขับรถแม็คโครได้เป็นอย่างดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

10.
แม่บ้าน (ประจำสาขาสุรินทร์) ด่วน
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
ไม่จำกัดวุฒิ
มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
และงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 11,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

11.
QC /โยธา(ประจำแพลนปูนสาขาอุดรธานี นิคมอุตสาหกรรมอุดรฯ ด่วน )
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวช.ขึ้นไป สาขาโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หากมีประสบการณ์ด้านคอนกรีตผสมเสร็จจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

12.
พนักงานจัดซื้อ (ด่วน)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : 1. เพศชาย-หญิง อายุ 22-27 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี-โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศษฐศาสตร์,การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
3. มีทักษะในการเจราจาต่อรอง
4. บุคลิกภาพดี มีความคล่องตัว
5. ประสบการณ์ 0-2 ปี
6. สามารถใช้คอมพิวเ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

13.
พนักงานคลังสินค้า
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชาย/หญิง
วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา
สามารถทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
หากมีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐา
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

14.
พนักงานขาย (สาขา อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชาย / หญิง
อายุ 21 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้านการขายวัสดุก่อสร้าง หรือขายงานโครงการต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ,
มีค่าคอมฯจากการขาย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

15.
ช่างเชื่อม
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : อายุ 19 ปีขึ้นไป
เพศชาย
ไม่จำกัดวุฒิ
ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ
มีประสบการณ์งานเชื่อมงานโครงสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

16.
โฟร์แมน (สาขาสุรินทร์)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : เพศชาย วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง ช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการคุมงานก่อสร้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และมีความรับผิดชอบ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 16,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

17.
พนักงานเหมาผลิตท่อคอนกรีต (ท่อกลม ท่อเหลี่ยม) ด่วน
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชาย/หญิง มีประสบการในการผลิตท่อคอนกรีตจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

18.
ช่างโยธา ก่อสร้าง (สาขาอุดรธานี)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา หรือ ก่อสร้าง
อายุ 27 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานก่อสร้างหรือโยธาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน ซื่อสัตย์อดทน ตรงต่อเวลา
เป็นคนช่างสังเกตและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

19.
ผู้จัดการแพลนท์ปูน (สาขาสุรินทร์/สาขาศีขรภูมิ)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวส.ขึ้นไป สาขา โยธา หรือ ก่อสร้าง
อายุ 27 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานก่อสร้างหรือโยธาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ขยัน ซื่อสัตย์อดทน ตรงต่อเวลา
เป็นคนช่างสังเกตและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

20.
ช่างไฟฟ้า (สาขาอุดรธานี)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวช. ขึ้นไป
มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
มึความรู้ระบบไฟฟ้าโรงงานเป็นอย่างดี
มีความรู้ระบบไฟฟ้าอาคารเป็นอย่างดี


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

21.
พนักงานธุรการ (สาขาอุดรธานี/สาขานิคมฯ)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวช.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
ชาย/หญิง
อายุ 20 ปีขี้นไป
ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์งานแพลนท์ปูน หรือวัสุดก่อสร
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

22.
เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด (ประจำสาขาอุดร / ประจำสาขาสุรินทร์
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : -อายุ 25 - 35 ปี
-วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี และสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้อย่างดี
-มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และรักงานบริการ
-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถนำเสนองานได้
-ข
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

23.
พนักงานขาย (สาขาสุรินทร์)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชาย / หญิง
อายุ 21 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้านการขายวัสดุก่อสร้าง หรือขายงานโครงการต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 12,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

24.
พนังงานขับรถ (รถโม่ รถพ่วง รถ เทรลเลอร์) สาขาอุดรธานี สาขานิคมฯ
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชายอายุ 21 ปีขี้นไป
มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
เงินเดือนตามตกลง
มีค่าเที่ยว


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

25.
พนักงานขับรถ (รถโม่ รถพ่วง รถเทรลเลอร์) สาขาสุรินทร์
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

26.
พนักงานขาย (สาขาอุดรธานี/สาขานิคมฯ) ด่วน
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ชาย / หญิง
อายุ 21 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ทางด้านการขายวัสดุก่อสร้าง หรือขายงานโครงการต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

27.
ธุรการโรงงาน (สาขาท่าตูม สาขาสุรินทร์ )
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ปวช.ขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา)
ชาย/หญิง
อายุ 20 ปีขี้นไป
ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
มีความขยัน ซื้อสัตย์ อดทน
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี
หากมีประสบการณ์งานแพลนท์ปูน หรือวัสุดก่อสร
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 9,000 - 12,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

28.
พนักงานขับรถ (รถโม่ รถพ่วง รถหกล้อ) สาขาอุดรธานี
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ไม่จำกัดวุฒิ
ชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
มีใบขับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป
ค่าแรงตามตกลง
มีค่าเที่ยว


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

29.
หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ด่วน) สาขาสุรินทร์
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุ 30 ปีขี้นไป
ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีภาวะผู้นำ
สามารถทำงานภายใต้กดดันได้เป็นอย่างดี
สามารถวิเคราะห์มูลที่มีแล้วนำข้อมูลมาใช้ในการการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถใ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 14,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

30.
Seal Project (สาขาอุดรธานี)
space
บริษัท คูย่งฮวด (1995) จำกัด

1 ธันวาคม 2566

space

คุณสมบัติ  : ป.ตรีไม่จำกัดสาขา
อายุ 21 ปีขึ้นไป
ชาย/หญิง
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิคดี
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีทักษะในการพูดโน้มน้าวใจในการขาย
มีใบขับขี่รถยนต์ /รถยนต์
สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
space
เงินเดือน : 10,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 4/2 ถนนดำรงรักษ์ ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองสุรินทร์ จังหวัด สุรินทร์ 32000
space

Next page

Go to page :   1 | 2 |


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com