ขอนแก่น > อำเภอเมืองขอนแก่น

งาน อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น

| ตำบลในเมือง | ตำบลสำราญ | ตำบลโคกสี | ตำบลท่าพระ | ตำบลบ้านทุ่ม | ตำบลเมืองเก่า | ตำบลพระลับ | ตำบลสาวะถี | ตำบลบ้านหว้า | ตำบลบ้านค้อ | ตำบลแดงใหญ่ | ตำบลดอนช้าง | ตำบลดอนหัน | ตำบลศิลา | ตำบลบ้านเป็ด | ตำบลหนองตูม | ตำบลบึงเนียม | ตำบลโนนท่อน |
พบงานทั้งสิ้น 24 ตำแหน่ง จาก 11 บริษัท รวมทั้งสิ้น 153 อัตรารับ

แชร์หน้านี้ให้เพื่อน

1.
ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา

บริษัท ขอนแก่นโปรฟิเทียร์ จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : -มีความรู้ ความสามารถในงานซ่อมสร้าง และ ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายใน
-สามารถทำงานแบบ รูทีน และ ทำงานตามคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา มอบหมายสำเร็จตามจุดประสงค์
-มีความเข้าใจและรักในงานบริการ
-มีความสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหางานเบื้องต้น เพื่อแจ้งไปยังผู้
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 - 13,000 ฿
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 99/58 หมู่ 1 ตำบล ช้างเผือก
อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50300

2.
ช่างยนต์

อู่คุณชาย

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : ขยัน อดทน สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้

... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 301 ม.16 บ้านพระคือ ตำบล พระลับ
อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000

3.
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ และคลังสินค้า

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : 1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปวส. สาขาการจัดการ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ
4.มีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
5.สามารถทำงานเป็นกะได้
6.รักสัตว์
7.มี
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 58/236 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

4.
ผู้ช่วยดูแล และทำความสะอาดคอกสัตว์

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : 1.เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 20-35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปวช. หรือปวส.
3.มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ
4.รักสัตว์
5.มีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
5.สามารถทำงานเป็นกะได้
6.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

จำน
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 11,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 58/236 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

5.
ช่างเทคนิค

บริษัท เอเค คีเนอร์ยี่ จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : - เพศชาย
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวช. ปวส.ขึ้นไป
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ในงานที่เกี่ยวข้อง
- เคยผ่านงานก่อสร้างระบบผลิตน้ำดีและบำบัดน้ำเสีย
(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 213 ม.13 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น ตำบล บ้านเป็ด
อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000

6.
Sale Support

บริษัท เอเค คีเนอร์ยี่ จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : - วุฒิการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์/เอ็นจิเนียริ่ง ตั้งแต่อนุปริญญาขึ้นไป
- บุคลิกภาพดี รักงานขาย ขยัน ทำงานเป็นทีม มีคว่ามรับผิดชอบในหน้าที่
- มีทักษะการติดต่อประสานงานเจรจาต่อรอง
- มีประสบการณ์การขายในอุตสาหกรรมงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม พ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 213 ม.13 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น ตำบล บ้านเป็ด
อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000

7.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ

บริษัท เอเค คีเนอร์ยี่ จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : 1.เพศหญิง
2.อายุ 30 ปี ขึ้นไป
3.จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่นและเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย
5.มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประกันสังคม และกฏหมายแรงงาน
6.มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3-
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 1 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : สำนักงานใหญ่ เลขที่ 213 ม.13 ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น ตำบล บ้านเป็ด
อำเภอ เมือง จังหวัด ขอนแก่น 40000

8.
ธุรการ

Pegasus World

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุ 28-45 ปี
- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือ เรียน ร.ด.แล้ว ไม่มีภาระเรื่องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจาร
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 25,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
ที่ตั้งบริษัท : 152 ตำบล หนองตูม
อำเภอ เมืองขอนเเก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

9.
ผู้จัดการฝึกหัด (Manager Trainee)

บริษัท คิง ออฟ อีฟเวนท์ จำกัด (สาขา ขอนแก่น)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : - เพศ ชาย/หญิง
- อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
- บุคลิกดี มีภาวะผู้นำและความมั่นใจตนเอง
- หากมีประสบการณ์และสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิารณาเป็นพิเศษ


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 40,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 555/54 ม.13 โครงการตลาดจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

10.
เจ้าหน้าที่ประจำแบรนด์ Aqua+ Series

บริษัท คิง ออฟ อีฟเวนท์ จำกัด (สาขา ขอนแก่น)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : - เพศชาย - หญิง และ เพศที่สาม
- อายุ 20 -30 ปี
- วุฒิ ปวช. ขึ้นไป ( ไม่จำกัดสาขา )
- บุคลิกดี มีความมั่นใจตัวเอง
- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
** ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์ **
** สามารถ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 555/54 ม.13 โครงการตลาดจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

11.
Marketing Executive

บริษัท คิง ออฟ อีฟเวนท์ จำกัด (สาขา ขอนแก่น)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : เพศ : ชาย , หญิง , เพศที่สาม
อายุ : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

** สามารถ​ทำการตลาด/การขาย ทาง Platform Online (FB, Line, IG, Twitter, Tiktok) ได้ จะพิจารณา​เป็น​พิเศษ​ **

อื่นๆ : ยินดีร
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 555/54 ม.13 โครงการตลาดจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

12.
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท คิง ออฟ อีฟเวนท์ จำกัด (สาขา ขอนแก่น)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : - มีทักษะในการนำเสนอ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- มีทักษะในการประสานงาน บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูลได้
- สามารถทำนัดหมายเพื่อเข้าพบลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสทางการขาย


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ : 3 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 555/54 ม.13 โครงการตลาดจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

13.
ผู้ช่วยสัตวแพทย์

บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ปิยะมิตร จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566

คุณสมบัติ  : 1.เพศชาย หรือหญิง อายุ 20-35 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์, การพยาบาลสัตว์, สัตวศาสตร์ หรือสัตวบาล
3.มีความรับผิดชอบ และรักงานบริการ
4.รักสัตว์
5.มีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ
5.สามารถทำ
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 13,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 58/236 ม.4 ถ.ชาตะผดุง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

14.
Marketing and Sale (พนักงานขายเวชสำอาง)

บริษัท คิง ออฟ อีฟเวนท์ จำกัด (สาขา ขอนแก่น)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : - อายุ 20-30 ปี
- วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
- เพศ ชาย / หญิง หรือเพศที่สาม
- บุคลิกดี ทัศนคติดี
- ยินดีต้อนรับนักษึกษาจบใหม่และผู้ไม่มีประสบการณ์การทำงาน

** สามารถ​ทำการตลาด/การขาย ทาง Platform Online (FB, Line, IG, Twitter, Tiktok)
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ : 7 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 555/54 ม.13 โครงการตลาดจอมพล ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตำบล ในเมือง
อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

15.
ช่างก่อสร้าง

Pegasus World

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีประสบการณ์งานในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือมีโรคประจำตัวร้ายแรง
ไม่มีประวัติการทำผิดคดีตามกฎหมาย


สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง<
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 25,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
ที่ตั้งบริษัท : 152 ตำบล หนองตูม
อำเภอ เมืองขอนเเก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

16.
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ฝ่ายขายประจำภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียง)!! ด่วน !!

บริษัท สำนักพิมพ์ วัฒนาพานิช จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : -เพศชาย-หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
-มีใจรักงานบริการ
*****มีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่เพื่อใช้ในการทำงาน*****(เท่านั้น)
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีการฝึกอบรมก่อนทำงาน
*หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องได
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 31/1-2-32/2-3 ตรอกศิริพัฒน์ ถนนมหาไชย แขวง สำราญราษฎร์
เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

17.
พนักงานจัดส่งพัสดุด้วยรถกระบะตู้ทึบ (4W Shipper) : อำเภอเมืองขอนแก่น

บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : - อายุ 18-49 ปีไม่จำกัดเพศ
- มีใบขับขี่รถกระบะ
- มีประสบการณ์ด้าน ขนส่ง/Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีรถกระบะติดตู้ทึบเป็นของตัวเอง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 2 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 1818 อาคารรสา 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน
เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

18.
พนักงานจัดส่งพัสดุด้วยรถจักรยานยนต์ (Rider) : อำเภอเมืองขอนแก่น

บริษัท ช้อปปี้ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : - อายุ 18-49 ปีไม่จำกัดเพศ
- มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
- มีประสบการณ์ด้าน ขนส่ง/Express จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- รู้จักเส้นทางในพื้นที่เป็นอย่างดี
- สามารถทำงาน 6 วัน/ สัปดาห์
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเอง


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : 4 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 1818 อาคารรสา 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน
เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

19.
คนงานทั่วไป

Pegasus World

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีประสบการณ์งานในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 2 ปี
เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือมีโรคประจำตัวร้ายแรง
ไม่มีประวัติการทำผิดคดีตามกฎหมาย

เเละ
สวัสดิการ
- ค่าทำงานล่วงเวลา
- ค่าน
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
ที่ตั้งบริษัท : 152 ตำบล หนองตูม
อำเภอ เมืองขอนเเก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

20.
คนสวน

Pegasus World

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : คุณสมบัติ
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

มีประสบการณ์งานในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือมีโรคประจำตัวร้ายแรง

ไม่มีประวัติการทำผิดคดีตามกฎหมาย

ปฏิบัติงานที่ จ.ขอนแก่น... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 15,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : จำนวนมาก
ที่ตั้งบริษัท : 152 ตำบล หนองตูม
อำเภอ เมืองขอนเเก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

21.
เปิดรับสมัครงาน บิ๊กซีสาขาเปิดใหม่ ตำบลเมืองเก่า จ.ขอนแก่น

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : เปิดรับสมัคร

วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2562
เวลา 9.00 น. - 16.00 น.
ณ ห้องกรรณิการ์บอลรูม โรงแรมพิมานการ์เด้น บูติค โฮเต็ล

สนใจโทร
063-208-0702 คุณจิตรภาณุ ฝ่ายบุคคลบิ๊กซี
043-330-197 ต่อ 26 (สนง.จัดหางาน ขอนแก่น)


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ : ไม่ระบุ
ที่ตั้งบริษัท : 97/11 ชั้น 5 ถนนราชดำริ แขวง ลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

22.
3.PUNTHAI รับสมัครพนักงาน ผู้จัดการและ Barista สาขา เมืองเก่า จ.ขอนแก่น ติดต่อ พี่นี 081-8075062

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : 1. เพศหญิง / ชาย อายุ18ปี(เต็ม) - 35 ปี
2. วุฒิ ม.3-ม.6, ปวช., ปวส. (บาริสต้า)
3. วุฒิ ปวส., ปริญญาตรี (ผู้จัดการร้านฝึกหัด)
4. บุคลิกภาพดี มีใจรักในงานบริการ และทำงานเป็นกะได้
5. มีประสบการณ์งานเชียร์ขายสินค้า (พิจารณาพิเศษ)
6. มีทัก
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 12,000 - 14,000 ฿
จำนวนรับ : 5 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 ,ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

23.
รปภ.

Pegasus World

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : ขอเเค่ตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองก็พอเเล้ว

เเละมีห้องพักให้ค้านำ้ค้าไฟทางบริษัทจะเป็นคนจัดการให้


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 18,000 - 18,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : 152 ตำบล หนองตูม
อำเภอ เมืองขอนเเก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000

24.
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาขอนแก่น

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)

9 กุมภาพันธ์ 2566


คุณสมบัติ  : - ไม่จำกัดเพศ
- อายุ 20 - 45 ปี
- วุฒิ ม.3 - ปวช. ขึ้นไป และ ป.ตรี
- มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- หากมีประสบการณ์ติดตามสินเชื่อค้างชำระหรือให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ป
... ดูคุณสมบัติเพิ่มเติม


... ดูรายละเอียดทั้งหมด
เงินเดือน : 10,000 - 20,000 ฿
จำนวนรับ : 10 อัตรา
ที่ตั้งบริษัท : เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ชั้นที่ 4-6 ถนนรามคำแหง แขวง ราษฎร์พัฒนา
เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240


Go to page :   1 |


สอบถามงาน / แนะนำงาน / ฝากข้อความถึงแอดมิน

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2023 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com