หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

ด่วน หัวหน้าช่างสอบเทียบ ( Lab Supervisor) 2 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ด้านสอบเทียบ
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
ควบคุมการทำงานของช่างสอบเทียบ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครงาน ดังนี้
1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป *รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน*
2.สำเนำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนำทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนำวุฒิกำรศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบผ่านงาน ใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
6.สำเนำผ่านการเกณฑ์ทหำร (ถ้ามี)
7.สำเนาใบขับขี่รถยนต์
8.สำเนาใบรับรองเงินเดือน (ถ้ามี)
9.เรซูเม่ภาษาไทย (หากมี ภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย)
หมายเหตุ:หากไม่เตรียมเอกสารมาครบ ขออนุญาติไม่พิจารณาในการสมัครงาน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
1.เพศชาย ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง อายุ 35-40 ปี
2.มีประสบการณ์และความรู้ งานสอบเทียบเครื่องมือวัด ด้าน
•Dimension
•Pressure
•Temperature
•Mechanic
•Electrical
•อย่างใดอย่างหนึ่งหรืออื่นๆ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
3. มีความรู้ ความสามารถในการสอบเทียบ/ปรับเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ มีทักษะทางช่าง
4. ควบคุมทีมช่างสอบเทียบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การติดตามงาน ได้ดี
5. โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานสอบเทียบ /MS word/excel
6. ภาษาอังกฤษ พอใช้
7. ขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
8. มีทัศนคติที่ดี มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ควบคุมอารมณ์ได้ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีใจรักในงานบริการ
9. สวัสดิการ,เบี้ยขยัน,เงินช่วยเหลือ,ประกันชีวิต,ปรับประจำปี,โบนัส
10. หากมีภูมิลำเนา ใน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะพิจารณา เป็นพิเศษ

***เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบัน มีการเพิ่มจำนวนขึ้น ทางบริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนในการเข้าพื้นที่ในบริษัทดังนี้ค่ะ
1. ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้ามาในพื้นที่ และจะต้องได้รับอนุญาติก่อน หรือแจ้งนัดหมายล่วงหน้า
2. กรุณา ใช้แอลกอฮอร์ล้างมือ เพื่อฆ่าเชื้อ ตามจุดที่ทางบริษัทมีการบริการ
3. วัดอุณภูมิ (หากมีไข้ 37.5 องศา ขึ้นไป งดการเข้าพื้นที่ค่ะ
4. ไม่อนุญาตให้มีผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่ ให้รอด้านนอกเท่านั้น
5. ให้ผู้สมัคร ติกฝ่ายบุคคล ที่เบอร์ 094-913-3535 เพื่อขอเอกสารการสมัครงาน
6. ผู้สมัคร ต้องส่งเอกสารการสมัครผ่านเมล หรือ Line ที่ฝ่ายบุคคลแจ้งไว้ เพื่อพิจารณาเบื้องต้นก่อนนัดสัมภาษณ์งาน

สนใจ ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณบุษกร
หรือฝากประวัติได้ที่
Email : spmetro.qm@gmail.com
mobile : 094-913-3535
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
Tel : 02-1932220(4 line), FAX : 02-1932221

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 25,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบล คลองสี่
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120


โทร.
021932220

Website : http://www.sp-cal.com, www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com, www.spmetrology.com


บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นในด้านมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการ ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิเช่น

1. Dimension / มิติ
2. Temperature & Humidity / อุณหภูมิและความชื้น
3. Torque & Force / แรง
4. Pressure & Vacuum / ความดันและสูญญากาศ
5. Mass & Balance / มวลและน้ำหนัก
6. Electrical / ไฟฟ้า
7. ปริมาตรและเคมีสิ่งแวดล้อม
8. ด้านอื่นๆ Gas Detector, Air Liquid, Anemometer, pH Meter, Vibration Meter, Sound Meter,
Particle Counter, Gauge Block, UV Meter, Jig & Fixture, รับสอบเทียบมากกว่า 1,000 รายการ

บริษัท เอสพีฯ ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยสถานบัน ANAB จาก ilac - MRA ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 


Tel : 02-193-2220, FAX : 02-193-2221 


https://www.jobpub.com/img/email_images/385.gif
Website : http://www.spmetrology.com , www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com, www.sp-cal.com

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้