หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. จัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานและรายงานอื่นๆ เช่น รายงานการลาของพนักงาน,การเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงาน ฯลฯ
2. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน-เครื่องใช้ ในสำนักงาน
3. ดูแลเรื่อง Asset Office และการจัดทำเบิกจ่าย เครื่องใช้สำนักงาน, Stock ยูนิฟอร์ม,เครื่องเขียนอุปกรณ์อื่นๆ
4. รับโทรศัพท์ภายในสำนักงาน และประสานงานเรื่องการรับ-ส่งเอกสารของวิศวกร,ผู้รับเหมาและการจัดส่งเอกสารภายใน-ภายนอกสำนักงาน
5. จัดทำเอกสารรายงานต่างๆ ตลอดจนประสานงาน ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร/วิศวกร
6. จัดทำและตรวจสอบเอกสารสัญญาต่างๆ
7. ดูแลตารางการนัดหมาย จัดทำเอกสาร และรายงานการประชุม
8. ปฎิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 12,000 - 15,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้