หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ประเมิน และวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4. จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความ ไม่ปลอดภัยในการทำงาน
6. ดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ
7. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
รำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
8. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และงานด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ

อายุ : 23- 35 ปี
ประสบการณ์ : อย่างน้อย 0 - 1 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ป.ตรี
ประเภทการจ้างงาน : พนักงานรายเดือน

พร้อมเรียนรู้งานใหม่ ทำงานเป็นทีมได้ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี คิดริเริ่มงานใหม่ๆ ได้ มีความอดทน และสามารถยืดหยุ่นในการทำงานได้

(สวัสดิการ : เบี้ยขยัน, ค่าการศึกษา, เสื้อยูนิฟอร์ม, ประกันสังคม,และอื่นๆ)

สอบถามงาน 038-088555 ต่อ 202

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 14,000 - 17,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

ร้านขนมบ้านอุ๋ม
50 หมู่ที่ 1 ตำบล บ้านใหม่
อำเภอ เมือง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000


โทร.
038088555จำหน่ายขนมเบเกอรี่ อาหาร และของฝาก
ร้านขนมบ้านอุ๋ม
59/8 หมู่ 3 ตำบลบ้านกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

โทร. 038-088555 ต่อ แผนกบุคคล

E-mail :
chiffongarden.hr@gmail.com

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้