หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ (QC & QA Supervisor)
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
บริหารจัดการงานควบคุมคุณภาพและงานประกันคุณภาพ ครอบคลุมตั้งแต่คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพในกระบวนการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (FG) จนกระทั่งถึงคุณภาพการบรรจุหีบห่อ จัดเก็บ และการส่งมอบ ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนดและตามข้อตกลงของลูกค้าแต่ละราย วางแผนงาน ตรวจสอบอัตรากำลัง แจกจ่ายงาน จัดลำดับงานตามความสำคัญเร่งด่วน ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหน้างาน ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงานและบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลการสอบเทียบเครื่องมือวัด และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
หน้าที่ความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
• งานควบคุมคุณภาพ
• งานสอบเทียบเครื่องมือวัด
• งานประกันคุณภาพสินค้า
• งานประกันคุณภาพการบรรจุหีบห่อและการจัดส่ง
• งานข้อมูลและรายงานด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ
• งานบริหารบุคลากร


คุณสมบัติผู้สมัคร :

• ปริญญาตรี สาขาเคมี เทคโนโลยีสิ่งทอ การจัดการอุตสาหกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในงานควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม และเคยดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้างานมาแล้ว 1-2 ปี
• มีทักษะในการใช้เครื่องมือวัด อุปกรณ์ทดสอบ จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน
• สามารถทำงานในพื้นที่อ.เมือง นครปฐม และวันเสาร์ (พิกัด GPS คือ 13.911701,99.988201)

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นครปฐม

บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด
173 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน แขวง ทัพหลวง
เขต เมืองนครปฐม กรุงเทพมหานคร 73000


โทร.
022892108บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด

บริษัท ไทยฟอร์โมซาพลาสติกอินดัสทรี จำกัด
173 หมู่ 9 ถนนมาลัยแมน แขวงทัพหลวง เขตเมืองนครปฐม กรุงเทพมหานคร 73000
 
เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าสิ่งทอพลาสติกประเภทต่าง ๆ อาทิ เส้นด้ายพลาสติก ผ้าตาข่ายม้วน ตาข่ายกรองแสง(Shade Cross)
ตาข่ายกันนก ถุงใส่ขนแกะ ถุงจัมโบ้ ถุงกระสอบ ถุงเพาะชำตราแสนดี ผ้าคลุมดินกันวัชพืช ฯลฯ ทั้งในประเทศและส่งออก
บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 จากBM TRADA, UK

บริษัทฯ กำลังขยายกำลังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์จำนวนหลายอัตราในสาขาอาชีพต่าง ๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จร่วมกัน


แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้