หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

Cost Controller, Purchasing and H.R. Officer/Payroll Supervisorขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. ควบคุมต้นทุน ค่าแรง,ควบคุมต้นทุนค่าวัสดุ ตรวจสอบการใช้ปริมาณวัสดุ ทำบัญชีต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม และควบคุมต้นทุนลักษณะงานโรงแรม
2. ทำหน้าที่ในการจัดหาและติดต่อผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่จำเป็นในธุรกิจของโรงแรม เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
3. ทำการเปรียบเทียบราคาสินค้าจากผู้ประกอบการต่าง ๆ นำเสนอให้กับผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสำหรับการสั่งซื้อสินค้า
4. ทำการติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเมื่อมีการสั่งซื้อ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสั่งซื้อ
5. ทำการตรวจเช็คใบ PR จากแผนกต่าง ๆ เพื่อทำการออกใบ PO สำหรับการสั่งสินค้าจากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก
6. ทำหน้าที่ในการดูแลและตรวจสอบสินค้าที่มีการสั่งซื้อว่าตรงตามที่มีการสั่งซื้อหรือไม่
7. จัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล ฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ข้อมูลประเมินการปฏิบัติงาน ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลการขาดงาน ข้อมูลการทดสอบการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน
8. จัดการข้อมูลร้องทุกข์ ข้อมูลวิเคราะห์ปัญหางาน และข้อมูลสำรวจทัศนคติในการทำงาน รวมถึง ระบบบริการงานบุคคล การติดตามวัดประเมินผลในระบบ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล เป็นต้น


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งมากกว่า 2 ปีขึ้นไป
- มีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ และมีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน
- มีความอดทน และรับแรงกดดันได้
-อายุไม่เกิน 40 ปี
-ปริญญาตรี สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ การจัดการธุรกิจโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 20,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยา


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้