หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

Front Office Supervisorขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. ฝึกอบรมพัฒนาพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา ให้มีความพร้อมในการบริการและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ
2. ตรวจสอบระบบงานเอกสารทั้งหมดของแผนกต้อนรับ ฯลฯ
3. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานของแผนกต้อนรับ ตามนโยบาบของฝ่ายบริหาร
4. เข้าร่วมประชุมของฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอและนรับนโยบายการบริหารงานภายในแผนกต้อนรับ
5. ติดตามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อลุกค้าประสบปัญหาหรือ Complain และแก้ปัญหาตามนโยบายของบริษัทฯ 6. จัดทำ / รวบรวม ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
7. หมั่นตรวจตรา , ดูแล อุปกรณ์ต่าง ๆ ในแต่ละหน่วยงานของแผนกต้อนรับ ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้อยู่เสมอ
8. ฝึกอบรบพนักงานเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน และการบริการอยู่เสมอตามนโยบายของฝ่ายบริหาร
9. จัดตารางเวลาทำงาน และกระจายวันหยุดของพนักงาน ในแผนกต้อนรับ
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกต้อนรับ
11. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจนภายใต้กฎเกณฑ์ของแผนกต่าง ๆละนโยบายของฝ่ายบริหาร
12.ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม กฎ-ระเบียบ ของบริษัทฯ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานทั่วไป


คุณสมบัติผู้สมัคร :

- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2-4 ปี
- มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง มีความเสียสละ และมีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน
- มีความอดทน และรับแรงกดดันได้
-ถ้าสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้จะพิจารณาพิเศษ
-อายุไม่เกิน 40 ปี
- เพศ ไม่จำกัดเพศ
-วุติการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจโรงแรม หรือที่เกี่ยวข้อง

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 20,000 - 22,500 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยา


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้