หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

ผู้ช่วยผู้จัดการ /ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ขอบเขตรายละเอียดงาน
1. รับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของการเงินทั้งระบบ และ ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำ ดูแล ควบคุม การบันทึกรายการ ใบสำคัญและเอกสารประกอบการสั่งจ่าย การรับเงินทั้งระบบ
3. บริหารจัดการเงินสด และ เงินฝากธนาคาร ไม่ให้เกิดปัญหาการจ่ายชำระเงิน
4. จัดทำบัญชี งบการเงินกิจการ ประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน
5. ควบคุมสินทรัพย์ถาวร ปิดงบการเงิน และ สามารถเป็นผู้ทำบัญชี
6. จัดทำแผนการรับ – จ่ายเงินประจำเดือน ไตรมาส รายปี รวมถึงการบริหารจัดการด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
7. ดูแล แบ่งแยกต้นทุน ควบคุม ค่าใช้จ่ายตามหลักการของ บีโอไอ
8. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติ
1. เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี และมีประสบการณ์ทำงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี การเงิน กฎหมายภาษีอากร และ การจัดทำบัญชีกิจการ บีโอไอ บัญชีต้นทุน
4. มีประสบการณ์ทำบัญชีระบบ Formula จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะและสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้ จัดทำบัญชีและรายงานทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
6. มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ การแก้ไขปัญหา มีความคิดพัฒนางานอยู่เสมอ
7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการถ่ายทอดงาน และ มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อยู่เสมอ
8. เริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ฉะเชิงเทรา

บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
120 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบล บางสมัคร
อำเภอ บางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24180


โทร.
038545999

Website : http://www.daidopdm.co.th


เป็นบริษัทญี่ปุ่น ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตเหล็กที่นำไปเป็นแม่พิมพ์ และ ชุบแข็งโลหะ

We, Daido DMS (Thailand) Co.,Ltd. was established since the beginning of 1995 under the BOI promoted issue. So far, we came to supply Daido brand’s tool steel to major of die making industry in Thailand. Due to ourselves production facilities and management know-how, we have been regarded as a leading tool steel distributor both in finishing plate's production volume and short lead time performance. We're seeking our permanent theme to be a total engineering farm in metal processing field. We are pleased to announce its approval by the TICA for the latest revision of the ISO 9000 standard, ISO 9001:2008, under our policy.
บริษัท ไดโด ดีเอ็มเอส (ไทยแลนด์) จำกัด
120 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 


Tel : 038-545999,  FAX : 038-545900DaidoGroup Thailand

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้