หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ

นักศึกษาฝึกงาน แผนกบัญชี
แชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• เป็นผู้ช่วยในการจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน บัญชีสินทรัพย์ สินค้าคงคลัง
• คัดกรองรายงานงบบัญชีรายเดือน รายไตรมาสและรายปี ให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องก่อนส่งฝ่ายบัญชี
• จัดให้มีมาตรฐานการบัญชีให้ถูกต้อง
• จัดทำบัญชีและรายงานภาษีต่างๆ ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
• งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เอกสารที่ต้องเตรียมสมัครงาน ดังนี้
1.รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป *รูปถ่ายปัจจุบัน ไม่เกิน 6 เดือน*
2.สำเนำบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3.สำเนำทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.สำเนำวุฒิกำรศึกษำ จำนวน 1 ฉบับ
5.สำเนาใบขับขี่รถยนต์
6.เรซูเม่ภาษาไทย (หากมี ภาษาอังกฤษ แนบมาด้วย)
หมายเหตุ:หากไม่เตรียมเอกสารมาครบ ขออนุญาติไม่พิจารณาในการสมัครงาน


คุณสมบัติ
• ศึกษาอยู่ระดับ ปริญญาตรี ภาคทวิภาคี 1 ปี
• มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป
• มีทักษะและเชี่ยวชาญโปรแกรม Microsoft Excel

1. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การจัดการ/การบัญชีการเงิน
2. เพศชาย/หญิง 5 ตำแหน่ง อายุ 20 - 22 ปี
3. เบี้ยเลี้ยง วันละ 150 บาท และสวัสดิการอื่นๆ
4. คอมพิวเตอร์ word/Excel
5. มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
6. มีความอดกลั้น อดทน และ รู้จักกาลเทศะ
7. มีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ช่างสังเกต เรียนรู้ได้เร็ว
8. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร
9. สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ได้
10.มีความคิด และเข้าใจในเรื่องงานบริการ
11.มีมนุษยสัมพันธ์ดี ให้ความอบอุ่นและมีไมตรีจิตแก่ผู้มาติดต่อ
12.รับผิดชอบหน้าที่ตั้งใจทำงาน ที่มอบหมายให้เป็นอย่างดี
13.ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ได้เป็นอย่างดี
14.ฝึกงาน 1ปี
15.มีภูมิลำเนาหรือที่พัก อยู่ใน คลอง3-4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
16.ขับรถจักรยานยนต์/รถยนต์ได้ สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
17.สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
18.หากสนใจ ให้สถานศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่นักศึกษาสังกัด แจ้งหนังสือ ติดต่อ มายัง ฝ่ายบุคคล โดยตรง เท่านั้น


สนใจ ติดต่อฝ่ายบุคคล คุณบุษกร
หรือฝากประวัติได้ที่ Email : spmetro.qm@gmail.com , mobile 094-913-3535

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 Tel : 02-1932220(4 line) , FAX : 02-1932221
(บริเวณเดียวกับ ตลาดสดคลองสี่เมืองใหม่ )

Website : http://www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com , www.sp-cal.com , www.spmetrology.com
GPS : 14.016755,100.688083,1477
**บริษัทได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 :2017 จากอเมริกา **

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 6,000 - 7,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี

บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบล คลองสี่
อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120


โทร.
021932220

Website : http://www.sp-cal.com, www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com, www.spmetrology.com


บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด มีความมุ่งมั่นในด้านมาตรฐานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม ให้บริการ ทั้งในและนอกสถานที่ อาทิเช่น

1. Dimension / มิติ
2. Temperature & Humidity / อุณหภูมิและความชื้น
3. Torque & Force / แรง
4. Pressure & Vacuum / ความดันและสูญญากาศ
5. Mass & Balance / มวลและน้ำหนัก
6. Electrical / ไฟฟ้า
7. ปริมาตรและเคมีสิ่งแวดล้อม
8. ด้านอื่นๆ Gas Detector, Air Liquid, Anemometer, pH Meter, Vibration Meter, Sound Meter,
Particle Counter, Gauge Block, UV Meter, Jig & Fixture, รับสอบเทียบมากกว่า 1,000 รายการ

บริษัท เอสพีฯ ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 โดยสถานบัน ANAB จาก ilac - MRA ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับโลก
บริษัท เอสพี เมโทรโลยี ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
69/29 หมู่ 1 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 


Tel : 02-193-2220, FAX : 02-193-2221 


https://www.jobpub.com/img/email_images/385.gif
Website : http://www.spmetrology.com , www.สอบเทียบเครื่องมือวัด.com, www.sp-cal.com

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้