หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตนตามหลักสุขลักษณะที่ดีของพนักงานในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ควบคุม ดูแล การตรวจสอบความสะอาดของวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามหลักสุขลักษณะที่ดี
4. รับผิดชอบการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมการควบคุมคุณภาพของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนโยบายที่กำหนด
5. รับผิดชอบการกำหนดแผนงานในการปรับปรุงพัฒนางานของฝ่ายควบคุมคุณภาพให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
6. รับผิดชอบการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า
7. ควบคุมในส่วนงานตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหาร กฏหมายอาหาร และความต้องการของลูกค้า
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 40,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้