หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานที่สำคัญของหน่วยงาน Micro Org ปฎิบัติ และครอบคลุมการปฎิบัติงานของเพื่อคู่ค้าในแต่ละช่องทาง ที่จะมีผลต่อคุณภาพในการให้บริการ และภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งด้านการเงิน
1. ตรวจสอบและติดตามกระบวนการทำงานของแต่ละในขั้นตอนที่สำคัญ Key Control Point ให้ทำงานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน การปฎิบัติงานที่กำหนด
2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะ วิธีการแก้ปัญหา และปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธภาพสูงสุด
3. สรุปผลการตรวจสอบและแผนการดำเนินการปรับปรุง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดทำเป็นองค์ความรู้
4. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของหน่วยงาน เพื่อกำหนดขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และวิธีการตรวจสอบติดตามเพื่อลดหรือป้องความเสี่ยงที่จะมีผลต่อคุณภาพ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 20,000 - 30,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : ไม่ระบุ
สถานที่ปฏิบัติงาน : อ่างทอง


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้