หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :

◦ จัดทำ Marketing Plan / Marketing Campaign / Sale Campaign และการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการขยายตลาดของประกันภัยรถยนต์ สำหรับทุกช่องทางการขาย
◦ วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล (Leads) ให้สอดคล้องกับแผนการตลาด พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขาย
◦ ร่วมกับฝ่ายผลิตภัณฑ์ในการวางแผน จัดหา และบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมในแต่ละช่องทางเพื่อสนับสนุนการขาย
◦ ร่วมกับฝ่าย Marketing Communication และ Digital Communication ในการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด และการ Create Content ที่เกี่ยวข้องกับประกันรถยนต์ รวมถึงการตรวจสอบ Content ต่างๆ ก่อนที่จะสื่อสารออกภายนอก
◦ Update และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดประกันรถยนต์และคู่แข่งในทุกช่องทาง
◦ จัดทำรายงานและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามเป้าที่กำหนดของแต่ละช่องทาง รวมถึงการประเมินผลของ Marketing Campaign เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถสนับสนุนงานขายให้สามารถทำยอดขายได้ตามเป้า motor ในทุกช่องทาง
◦ หาช่องทางใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดประกันภัยรถยนต์ ทั้งในส่วนของข้อมูล (Leads) และ ยอดขาย
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่ม Conversion Rate / Success Rate, การลดอัตราการยกเลิก, การเพิ่มอัตราการต่ออายุ เป็นต้น


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้