หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1.ดูแล การจัดทำค่าจ้างพนักงาน จัดทำโครงสร้างเงินเดือน ค่าตอบแทน ให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นในตลาดแรงงานได้
2.รับผิดชอบ ควบคุม ดูแลงานด้านค่าตอบแทนพนักงานสาขาและการเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงานตามสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ กำหนด
3.บันทึกข้อมูลเงินเดือนของพนักงานเข้าโปรแกรมเงินเดือนเพื่อทำรายงานการจ่ายค่าแรง ออกรายงานค่าแรงและ สลิปเงินเดือน เสนอผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์พิจารณา
4.ดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง เช่น รายงานแจ้งเข้า-แจ้งออกประกันสังคม รายงานนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รายงาน ภงด.1,ภงด.1ก,50 ทวิ ให้ถูกต้องและตรงตามรอบการจ่าย
5.ดำเนินการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน, เอกสารสัญญาจ้างงาน,เอกสารหนังสือค้ำประกัน,หนังสือเลิกจ้าง, หนังสือแจ้งเตือนพนักงาน และจัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.จัดทำเอกสารแบบประเมินผลพนักงานและติดตามผลการประเมินระหว่างทดลองงานของพนักงานเสนอหัวหน้างานพิจารณา
7.รวบรวม เก็บรักษาและแก้ไขปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ
8.ประสานกับฝ่ายอื่น ๆ


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้