หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
1. วางแผนการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซูชิ/กุ้งต้ม ตั้งแต่จุดเรียงก่อนต้มจนกระทั่งส่งออก
2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ซูชิ/กุ้งต้ม เพื่อใช้เป็นแนวทางควบคุมคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ซูชิ / กุ้งต้ม ให้เป็นไปตามข้อที่กำหนดของลูกค้า
3. ตรวจสอบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน GMP และ HACCP
4. วางแผนในการแก้ไขปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีพบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน
5. วางแผนควบคุมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนการนำนโยบายของบริษัท ฯ ไปปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
6. วางแผนการประเมินการฝึกอบรมเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
7. วางแผนการทดลองเพื่อใช้ข้อมูลในการจัดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
8. จัดเตรียมความพร้อม สำหรับการรับรองลูกค้าที่เข้ามา ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดเตรียมระบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
9. สร้างความมั่นใจว่า นโยบายทุกระบบของบริษัทฯ ได้รับการเผยแพร่ทำความเข้าใจและถือปฏิบัติโดยพนักงาน
ทุกคนและปรับปรุงประสิทธิผลของระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สงขลา


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้