หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
- บริหารงานงานภายในองค์กรพร้อมทั้งดำเนินงานตามนโยบายขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
- บริหารดูแลรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ภายในโรงแรมทั้งหมด ร่วมกันวางเป้าหมายขององค์กรและกระจายเป้าหมายให้แก่พนักงานทุกระดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจ รวมถึงมีการจัดทำกำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ Owner
- มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
- จัดทำแผนการขายและการตลาดรวมถึงวางแผนการบริหารจัดการบริหารบุคลากรและงานส่วนโรงแรมให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งเอาไว้
- ตรวจสอบและติดตามควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงานตามแผนกสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
- บริหารงบประมาณและรายได้ในแต่ละเดือน
- ดูแลทรัพย์สินให้ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- ประสานงานโครงการฝึกอบรมและพัฒนาภายในองค์กร


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 50,000 - 60,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้