หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบแชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
Data Analytics
ชอบงานท้าทาย ที่ต้องบริหารคน บริหารงาน
สนุกกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

Job Propose :
-เพื่อบริหารจัดการให้มีการบริการที่ดีมีคุณภาพและก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เป็นผลให้ลูกค้ายังคงใช้บริการบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานและสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน สร้างความสามารถในการแข่งขันทีเหนือกว่าคู่แข่งในตลาด ลดสาเหตุที่จะทำให้ลูกค้ายกเลิกบริการ ตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆลูกค้าและตลาด

Responsibility :
1. วิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด
2. สร้างวิธีการป้องกัน หรือ วิธีการทำงานเชิงรุกเพื่อลดสาเหตุที่จะทำให้ลูกค้ายกเลิกบริการ
3.ค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใหม่ๆ ทั้งต่อลูกค้าและตลาด
4. ประสานความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ที่มีส่วนในการส่งมอบบริการและสินค้าให้กับลูกค้าในพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหา และติดตามผลการดำเนินการ
5. สรุปและรายงานผล พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ต่อ Provincial General Manager และ Regional General Manager


คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติ :
-สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา
-มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการขาย การวิเคราะห์ข้อมูล การบริการหลังการขาย หรือการตรวจสอบคุณภาพ มากกว่า 3 ปีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการขาย การบริการหลังการขาย การบริหารจัดการดูแลลูกค้า 2 ปีขึ้นไป
-มีทักษะด้านภาวะผู้นำ , มีทักษะด้านการวิเคราะห์ และวางแผนการขายการตลาด
-มีความรู้ด้านอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร Data Content และ/หรือคอมพิวเตอร์
-สามารถโปรแกรม Micro Soft (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ Power BI, Tableau ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 30,000 - 35,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : สระแก้ว

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง
เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310


โทร.
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านการสื่อสารครบวงจร

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 02-6431111
 

ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่าน เข้าใจ และตกลงตามรายละเอียดที่กำหนดในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ https://hr.truecorp.co.th/service/app/employee-pdpa/information

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้