หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
• ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยตลอดเวลา รวมถึงเป็นไปตามปริมาณการผลิตที่กำหนด
• วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ รวมถึงแก้ไขปัญหาเมื่อเครื่.องจักรขัดข้อง เพื่อให้ทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุง และรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักร
• ทำการแก้ไขเครื่องจักร อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม
• ดูและจัดการและบริหารคนในทีมซ่อมบำรุง ให้สามารถปฏิบัติงานได้ 24/7
• จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และสภาวการณ์ที่ไม่ปลอดภัย เพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิต
• คิดค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่ขัดข้องและแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก
• วางแผนการซ่อมบำรุงหรือ PM (Preventive Maintenance) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ Breakdown และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม ประสานงาน และพัฒนาระบบคุณภาพต่างๆ ของบริษัท
• ปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐาน ISO และด้านคุณภาพอื่นๆ ที่ทางบริษัทกำหนด
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 25,000 ฿ ขึ้นไป
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : เชียงใหม่


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้