หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
หน้าที่งาน
• การจัดโครงสร้างของฝ่ายตลาดและฝ่ายขาย จัดคน จัดงาน แบ่งกลุ่มลูกค้าตามประเภทผลิตภัณฑ์หรือตามพื้นที่หรือเขตตามภาค
• การวิเคราะห์คู่แข่งขันและสภาวะของตลาด คู่แข่งขันคนสำคัญ
• การกำหนดเป้าหมายยอดขายที่ท้าทาย
• การวางแผนและการวางกลยุทธ์ทางการตลาด การวางกลยุทธ์ 4 P (Marketing Mix), กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง, กลยุทธ์การลดต้นทุนให้ต่ำ, กลยุทธ์การขยายตลาดใหม่, กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วางแผนการจัดกิจกรรมขาย, กิจกรรมส่งเสริมการขายและวางแผนงานอื่นๆ กระตุ้นยอดขายให้กับกิจการ
• การบริหารทีมตลาดหรือทีมขาย ดูแลควบคุมทีมตลาดหลายๆทีมด้วยการใช้เทคนิคและจิตวิทยาทั้งการจูงใจ การโน้มน้าวใจ การเสนอผลตอบแทนและการสร้างทีมงาน การสอนงาน พัฒนาและฝึกอบรมพนักงานขาย ติดตามและประเมินผลของพนักงานในฝ่ายขาย
• การสร้างยอดขาย การผลักดันการขายและขยายฐานลูกค้า การขยายตลาด
• การแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการขาย รับคำร้องเรียนจากลูกค้าที่มีปัญหาและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการขาย
• การจัดทำรายงานการขายและประเมินผลการขาย


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : 20,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้