หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบแชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
1. บันทึกรายการทางบัญชีในโปรแกรมบัญชี
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
3. บันทึกรายการรับเงิน จ่ายเงิน และธุรกรรมทางการเงินอื่น ๆ
4. จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางเงินตามระยะเวลาที่กำหนด
5. จัดทำแบบภาษี และยื่นภาษีผ่านระบบอินเตอร์เน็ทตามระยะเวลาที่กำหนด


คุณสมบัติผู้สมัคร :

คุณสมบัติ ดังนี้
1. อายุระหว่าง 23 - 32 ปี 
2 มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การภาษีอากร การตรวจสอบบัญชี
3. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกวิชาการบัญชี
4. ขยันหมั่นเพียร มีความอดทน ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความกระตือรือร้น
6. มีใจรักงานบัญชีและตรวจสอบบัญชี
7. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม
8. ทุ่มเททำงานให้สำเร็จ สามารถทำงานล่วงเวลาได้
9. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 15,000 - 19,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 1 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี

บริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป จำกัด
87/5 โครงการอินดี้บางใหญ่ ตำบล เสาธงหิน
อำเภอ บางใหญ่ จังหวัด นนทบุรี 11140


โทร.
0617422635

Line id : rbaccgroupบริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป (นนทบุรี) จำกัด

บริษัท ให้บริการด้านงานบัญชีครบวงจร ตั้งแต่ การจดทะเบียนบริษัท ห้างร้าน ยื่นจดทะเบียนนายจ้าง การยื่นแบบภาษี การนำส่งภาษี และการจัดหาผู้สอบบัญชี การปิดงบการเงิน และการยื่นงบการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อาร์บีเอช กรุ๊ป (นนทบุรี) จำกัด
87/5 โครงการอินดี้บางใหญ่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

Tel : 062-917-1451, 061-742-2635


E-mail : dtrbacc@gmail.com 


Line ID : rbaccgroup

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้