หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบแชร์งานนี้ให้เพื่อน


รายละเอียดงาน :
- วางแผนงานทํา Media Plan , Strategic Planning
-วางแผนกลยทุธ์เพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและแคมเปญการตลาด
- จัดสรรงบประมาณและกํารวิเคราะห์เคมเปญ
-มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Analytics และ CRM นําไปสู่ความเข้าใจ ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและนําไปสู่ พัฒนาการแคมเปญทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
-ดําเนินงานเชิงกลยทุธ์เกี่ยวกับสื่อตามช่องทางต่างๆ
- วํางแผนกลยุทธ์และการดำเนินการของ Google AdWords Search, ดิสเพลย์,วิดีโอและของทางสื่อสารสังคมอื่นๆ (เช่น Facebook,InstagramและLine)
-วิเคราะห์เมทริกซ์ดิจิตัลและสามารถแก้ไขสถานการณเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนําเสนอของแบรนด์
-วิเคราะห์คู่แข่งผ่านช่องทางการตลาดต่างๆเช่น โซเชียลมีเดีย เสิร์ช ยูทูป ไลน์เป็นต้น
-เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและแบ่งลูกค้าออกเป็นกล่มุ ๆ เพื่อจุกประสงค์ในกํารทําการตลาดท่ีแตกต่างกัน รวมถึงแยกรายละเอียดของลูกค้าเพื่อพัฒนาแคมเปญทํางการตลาด


คุณสมบัติผู้สมัคร :

🔸คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี / โทสาขาบริหารธุรกิจ, กํารตลาด, วารรสารศาาตร์ หรืออื่นๆท่ีเก่ียวข้อง
3.มีประสบการณ์การทำงาน 2ปี ขึ้นไปในลักษณะงานที่เกี่ยวข้องมีความรุ้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดบนสื่อโซเชียลมีเดียเป็นอย่างดี
4.มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงความคิดเห็น
5. สามารถวิเคราะห์ข้อมูล ขององค์กรเพื่อทำแผนการตลาดเชิงรุกผ่านสื่อ Social Media ใหเ้หมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้า
6.มีบคุลิกภาพแลมนษุย์สัมพันธ์ดี สารถทํางํานเป็นทีมได้
7.มีความกระตือรือร้นและสามารถรับผิดชอบท่ีจะทํางานภายใต้คามกดดันได้ดี 8.มีทักษะการวิเคราะห์และจัดการแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย
9. หากเคยทํางานกับ Digital Agency หรือมีประสบการณ์การตลาดผ่านสื่อ Social Media มาก่อน
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

🔸สวัสดิการ
- เงินเดือน 20,000–50,000บาท(ต้องมีประสบการณ์โดยตรง digitalmarketing อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป)
- โอที
-ประกันสังคม
-วันหยุดประจำสัปดาห์
-วันหยุดตามประเพณี
- ปรับเงินเดือนประจําปี
-โบนัส (ตามผลประกอบการ)
-อบรมสัมนา งานเลี้ยงสังสรรค์ประจําปี
-ท่องเที่ยวต่างประเทศ(เฉพาะตำแหน่ง)

🔸สถานที่ทำงาน
ซอยลาดพร้าว 101 แยก46
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
ทางาน
เวลาทำงาน
วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 น. – 17.30 น.

คลิก ยื่นใบสมัคร เพื่อสมัครผ่าน JOBPUB.COM ได้เลย

เงินเดือน : 20,000 - 50,000 ฿
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร

บริษัท จัดหางานเวลเวอร์ค จำกัด
81/92 หมู่ 6 ตำบล บึงคำพร้อย
อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150


โทร.
020056855

Line id : @wellwork

Website : http://www.wellwork.co.th


บริษัท จัดหางานเวลเวอร์ค จำกัด

ให้บริการด้านจัดหางาน และ รับเหมาแรงงาน
บริษัท จัดหางานเวลเวอร์ค จำกัด
81/92 หมู่ 6 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

Tel : 02-005-6855


Website : https://www.wellwork.co.th

Facebook : Wellworkrecruitment
Line ID : @wellwork

แชร์งานนี้ให้เพื่อน

ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้