หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน ล็อกอินเข้าระบบ


ขออภัยค่ะ ตำแหน่งงานนี้ปิดรับสมัครแล้ว

คลิกที่นี่ เพื่อดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้รายละเอียดงาน :
- ดําเนินการประสานงาน ติดตามเอกสารสัญญา เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ กับคู่ค้า หรือ แฟรนไชสซ์ (Franchisee) หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามระยะเวลากําหนด
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ ในการดําเนินการแต่ละครั้ง จากคู่ค้า หรือ แฟรนไชสซ์ (Franchisee)
- ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารสัญญาต่างๆ ตามเงื่อนไขที่เกิดขึ้น
- ตรวจสอบ และควบคุมการจัดเก็บเอกสาร สัญญา เงื่อนไข ข้อตกลง และอื่นๆ เพื่ออัพเดทข้อมูลคู่ค้า หรือแฟรนไชสซ์ (Franchisee) ให้เป็นปัจจุบัน
- กําหนดขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาการติดตาม ให้ครอบคลุม และเป็นไปตามน โยบายของบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


คุณสมบัติผู้สมัคร :เงินเดือน : ตามตกลง
จำนวนรับ (อัตรา) : 2 อัตรา
สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร


ดูตำแหน่งงานอื่น ๆ ที่คล้ายตำแหน่งนี้